« Tagasi

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas

Elektrilevi uute teenuste projektijuht Mait Rahi

Jõelähtme vallas on esimesteks liitumiseks avatud piirkondadeks tänavu olnud Jõesuu küla ja Uusküla.

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas:

2020 Jõesuu küla, Uusküla*; 

2021 Haapse küla*, Kaberneeme küla*, Neeme küla*;

2022 -  

2023 Haapse küla*, Kaberneeme küla*, Neeme küla*, Uusküla*, Liivamäe küla, Ruu küla, Saha küla, Ülgase küla.

*Sidevõrku rajatakse mitmes järgus.

Kõigile majapidamistele, milleni internetivõrk rajatakse, saadab Elektrilevi ka sellekohase kirja ja teavitab liitumise võimalusest. 

Kas on vaja esitada sooviavaldus?

Kui inimesed on Elektrilevi kodulehel korra juba sooviavalduse sidevõrguga liitumiseks esitanud, siis iga-aastaselt seda uuesti teha pole vaja. Üks kõige olulisem näitaja projektiga alustamiseks on sooviavalduste hulk. Kui näeme asulates piisavat hulka sooviavaldusi, reageerime sellele ja kaalume ka nendesse piirkondadesse võrgu rajamist, mis võib-olla algselt plaanidesse ei mahtunud.

Sooviavalduste kogumise mõjud on planeerimisel rohkem tajutavad aastatel 2021–2023 rajatavate aadresside hulgas.

Rohkem infot: www.elektrilevi.ee/

 

Elektrilevi kiire internet

Elektrilevi on alustanud uue põlvkonna internetivõrgu rajamist, mille kaudu jõuavad peagi Eesti kodudesse kiireid ühendusi nõudvad interneti- ja televisiooniteenused. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast, levist ja teistest teenuse kvaliteeti mõjutavatest teguritest. Elektrilevi kiiret võrku võivad kasutada kõik teenusepakkujad. Esmakordselt on võimalik valida mitme TV ja interneti teenusepakkuja vahel. See annab võimaluse valida, kellelt soovitakse teenust osta, võttes arvesse nii hinda kui ka kvaliteeti. Soovi korral saab igal ajal teenusepakkujat vahetada.

Elektrilevi kiire interneti projekt jõudis ehitusjärku 2019. aastal. Tänaseks on liitumisvõimaluse saanud 17 578 aadressi, võimalust liituda on nendest kasutanud 3277 klienti. Liitumisvõimalusi tekib ja liitujaid lisandub igapäevaselt.

Valguskaabli võrgu ehitamise piirkonnad valitakse erinevate kriteeriumide järgi, sh arvestame sooviavalduste hulka ja olemasoleva võrgu ülesehitust. Samuti jälgime, et rajatavas võrgus oleks sideteenuse osutajaid ja et neil oleks ligipääs Elektrilevi võrgule.