« Tagasi

Ootame Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia kandidaate, esitamise tähtaeg 16. september 2020

Jõelähtme Vallavalitsus annab alates 1996. aastast välja Elsa Rikandi nimelist kultuuripreemiat, millega tunnustatakse preemia saajat pikaajalise tulemusrikka ja läbipaistva tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel. Taotlusi kandidaatide esitamiseks on õigus esitada kõigil.

Taotlus peab sisaldama järgnevaid andmeid:

1) preemia kandidaadi ees-ja perekonnanimi,

2) sünnipäev, -kuu ja aasta,

3) elukoht/kontaktandmed,

4) elukutse või amet,

5) töö või teenistuskoht,

6) põhjendus preemia taotlemiseks.

Ootame taotlusi kirjalikult paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 16. septembriks 2020. Tunnustus koos kultuuripreemia ja Jõelähtme Vallavalitsuse tänukirjaga antakse üle õpetajate ja kultuuritöötajate pidulikul vastuvõtul oktoobris 2020.