« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri 15.–30.06.2020

 

 • 16. juunil toimus Skype´i vahendusel revisjonikomisjoni koosolek. Päevakorras oli Jõelähtme valla keskraamatukogu tegevuse seaduslikkus, otstarbekus, tulemuslikkus ja vara kasutamise sihipärasus.
 • 18. juunil toimus Skype´i vahendusel elanikkonnakaitsekomisjoni koosolek. Vallavanem Andrus Umboja andis ülevaate koroonakriisist väljatulekust. Lisaks olid arutlusringis järgmised teemad: Hüdroelektrijaamade staatusest ja kirjavahetusest antud küsimuses; Kolme kohaliku omavalitsuse „kriisilepingu" uuendamine. Koostöö hüdroelektrijaamade osas; Robert Antropov tutvustas lauaõppuse läbiviimist.
 • 18. juunil toimus Jõelähtme vallavolikogu istung. Päevakorras oli 17 punkti, esimese päevakorrapunktina kinnitati Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiil 2020.

Teine väga oluline arutlusel olnud päevakorrapunkt oli „Jõelähtme valla 2020. aasta esimese lisaeelarve teine lugemine ja lisaeelarve kinnitamine". Jõelähtme vallavolikogu on asunud vallavalitsuse poolt esitatud eelarvet üle vaatama, et viia kulud vastavusse laekuvate tuludega. Tasakaalu säilitamiseks tuleb sisse viia kärpeid valdkondades, kus seda on võimalik teha. Võttes arvesse eriolukorra negatiivseid mõjusid, on lisaeelarves vähendatud tulumaksu laekumist summas 638 000 eurot. Esimese lisaeelarvega vähendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 240 539 eurot, põhitegevuse kulusid summas 225 886 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas -384 598 eurot ning vähendatakse likviidseid varasid summas 399 251 eurot. Nii mõnigi planeeritud tegevus lükkub paraku järgmisesse eelarveaastasse.

Kolmas ja väga oluline päevakorrapunkt oli „Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht seonduvalt Vabariigi Valitsuse 26.05.2020 korralduse eelnõuga „Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa saamiseks"."

Keskkonnaminister Rene Kokkile saadetud vastuskirjas leiab Jõelähtme Vallavolikogu kokkuvõtlikult, et Vabariigi Valitsuse poolt nõusoleku andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks Paekivitoodete Tehase OÜ-le geoloogiste uuringute läbi viimiseks Maardu III uuringuruumis on ebaõige ja Vabariigi Valitsus peaks nõusoleku andmisest keelduma. Eriti teeb Paekivitoodete Tehase OÜ surve geoloogilisteks uuringuteks murelikuks Maardu küla elanikke, kelle elutegevus võib lähitulevikus Keskkonnaministeeriumi positiivse otsuse korral Paekivitoodete Tehase OÜ-le kulgeda kaevanduste keskmes.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 13. augustil 2020.

 • 22. juunil toimus Jõelähtme vallavalitsuses Rebala muinsuskaitseala külavanemate ümarlaud.

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue  muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös ja hiljemalt 2023. aastal.

Ly Rentel Muinsuskaitseametist tutvustas Rebala  muinsuskaitseala külavanematele kaitsekorra koostamise eesmärki, protsessi, kohaliku kogukonna kaasamiskava ning arutati plaane kommunikatsiooni ja edasise koostöö osas.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

 • Tänavu lõpetas Jõelähtme vallas põhikooli 52 õpilast – Loo Keskkooli 9A klassi 20 õpilast ja 9B klassi 22 õpilast (kellest kaks lõpetasid kiituskirjaga), Kostivere Kooli 9. klassi 10 õpilast.
 • Loo keskkooli lõpetas 21 noort, kellest kaks lõpetasid keskkooli kuldmedaliga ja üks hõbemedaliga.

Jõelähtme vallavalitsus premeeris medaliga lõpetanuid rahalise preemiaga, kuldmedali eest 500 eurot ja hõbemedali eest 300 eurot. Kiituskirjaga 9. klassi lõpetanuid premeeriti 200 euroga.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli lõpetas 15 noort, kellest kaheksa lõpetasid kiituskirjaga. Kõiki kiituskirjaga kooli lõpetanuid premeeris vallavalitsus 200 euroga.

 • 26. juunil allkirjastasid Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja Tesron Ehitus OÜ juhatuse liige Kaarel Runtal Loo Lasteaias Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimise ja juurdeehituse II etapi ehitustööde töövõtulepingu.

Ehituse käigus renoveeritakse lasteaia ühe tiiva esimene korrus, samuti saab renoveeritav hoonetiib omale juurdeehituse ning peale teise korruse. Juurde tuleb kolm uut rühmaruumi, avarad ruumid huvihariduse jaoks ning personali- ja abiruumid, kokku lisandub Loo lasteaiale ca 600 m2 pinda.

Ehitustööde maksumus on hankelepingu põhjal 1 806 885,32 eurot (sh käibemaks) ning see kaetakse valla eelarvest. Ehitustööde lõpp on planeeritud jaanuarisse 2021.

 • 26. juunil lõppes Kostivere Kultuurimõisas 1. korruse võlvtoa renoveerimine. 16. märtsil alanud renoveerimistööde käigus sai võlvtuba uue ilme ja funktsiooni. Võlvtoast sai muuseumituba, võlvtoa eesruumist sai garderoob ning võlvtoa tagumisest abiruumist sai kaugtöötuba kahe töökohaga.

Võlvtuba oli enne renoveerimist kasutusel kinoruumina, nüüdsest muutub ruum multifunktsionaalseks – muuseumituppa tuleb virtuaalne ekspositsioon, aga ruumi kasutatakse jätkuvalt ka kino näitamiseks. Selleks paigaldatakse 40 m2 ruumi uus projektor ja helitehnika.

Jõelähtme Vallavalitsuse kirjutatud projektile "Kostivere mõisa ajalootuba ja garderoobi rekonstrueerimine" andis LEADER programm toetust 48 429 eurot. Vallavalitsuse omaosalus on 32 286 eurot ning projekti kogumaksumus 80 715 eurot.

 • Jõelähtme Valla päevakeskuses algas remont. Esialgu tehakse lammutustöid ning seejärel luuakse kohandatud wc- ja pesemisruumi kasutamise võimalus, mis on mõeldud hooldustoimingute läbiviimiseks, lisaks remonditakse kaks tuba, mis on vajalikud päevahoiuteenuse osutamiseks. Samuti luuakse uus ja abivahendiga liikumiseks sobilik sissepääs. Ehitustööde lõpuni toimub vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti Hannes Vetiku vastuvõtt Kostivere Kultuurimõisas (iga kuu teisel kolmapäeval kell 10.00–12.00).
 • 25. juuni oli viimane päev, kui jagati vajaduspõhist toiduabi. Jõelähtme Vallavalitsus alustas toiduabi jagamisega 26.03.2020 peredele, kellel eriolukorra tõttu tekkisid majanduslikud raskused. Pakkide jagamise perioodil said abi üle 300 inimese kokku 60 leibkonnas. Oli inimesi, kes eriolukorra tõttu kaotasid töö või vähendati palka ning oli paljulapselisi peresid. Vallavalitsus ei komplekteerinud toidupakke kõigile kooliõpilastele, vaid otsustas abistada peresid vajaduspõhiselt.

Pakke jagati igal neljapäeval kokku 14 nädalal ehk perioodil 26.03.–25.06 ning kogukulu vallale oli 19 577, 62 eurot.

 

Üldinfo

 • 1. juuli 2020 seisuga elab Jõelähtme vallas 6626 registreeritud elanikku
 • Kodanike vastuvõtt Jõelähtme vallavalitsuse toimub eelregistreerimise alusel. Ametnike kontaktid on leitavad vallavalitsuse koduleheküljelt.

Kantselei kontaktid:

Telefon: 605 4887

Mobiil: 5301 2223

E-post: kantselei@joelahtme.ee

 

 • Järgmine vallavalitsuse infokiri ilmub augustis! Kaunist suve kõigile!

 

Vabad töökohad Jõelähtme valla haridusasutustes:

Neeme kool pakub tööd:

 • klassiõpetajale
 • abiõpetajale (osaline koormus)

Sobival kandidaadil on:

 • kvalifikatsioonile vastav haridus
 • avatud meel ja koostööoskus

Meie õpetajale meeldib:

 • tunda end väärtusliku osana ühtses kooliperes
 • töötada mere kaldal ilusas koolimajas
 • turgutada end suvel pika puhkusega

CV ja vastavat kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada 10. juuliks 2020 e-posti aadressil karin@neemekool.ee

 

Loo keskkool pakub tööd:

 • keemia õpetaja (koormus 11 tundi nädalas)
 • kehalise kasvatuse õpetaja (pool- kuni täiskoormus)
 • inglise keele õpetaja (täiskoormus, tunnid põhikoolis)
 • matemaatikaõpetaja (tunnid põhikoolis)

Nõudmised kandidaadile:

 • Vastavus kvalifikatsiooninõuetele
 • Väga hea meeskonna- ja koostööoskus

Loo kool pakub:

 • Arengu- ja enesetäiendusvõimalusi
 • Kaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku kollektiivi
 • Tugimeeskonna (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, õppealajuhataja) toetust ja abi

Lisainfo

Koolil on väga hästi toimiv tugimeeskonna süsteem, mis toetab õpikeskkonda ja töökeskkonda

CV ja vastavat kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada e-maili aadressil kool@lookool.ee

 

Kostivere Kool ja Kostivere Lasteaed ootavad oma meeskonda:

 • logopeedi (1,0 ametikohta)

Sobival kandidaadil on:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus
 • positiivne ellusuhtumine
 • hea koostöövõime
 • digivahendite kasutamise oskus

Meie pakume:

võimalust end teostada, arendada ja koolitada, toredat meeskonda ning häid töötingimusi.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata aadressil Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa või e-posti aadressil kool@kostivere.edu.ee.

Tööleasumise aeg: august/september 2020.

Lisainfo: Olga Saikovskaja (direktor), olga.saikovskaja@kostivere.edu.ee, telefon 516 6869.

 

Loo Lasteaed pakub tööd:

 • liitrühma õpetaja (1,0 ametikohta)
 • logopeed (1,0 ametikohta)
 • peakokk (1,0 ametikohta)
 • abikokk (0,5 ametikohta)

Tööle asumine 1. september 2020

Kandideerimiseks esitada CV, haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 15. juuliks 2020 meiliaadressile loopesa@gmail.com

 

 

Alates 1. septembrist 2020 kuni jaanuarini 2021 vajab Loo Lasteaed Pääsupesa  toidu transporti Loo lasteaiast Loo kooli ruumidesse, sellega seoses pakutakse tööd toidu transportijale. Toitlustamist vajab kolm rühma ja personal kolm korda päevas. Toidu transportijal vajalik auto olemasolu. Huvilistel palume endast teada anda hiljemalt 1. augustiks e-posti aadressil katrin.paldermaa@loolasteaed.ee või telefonil 608 0656.

 

 

Vallas toimuvad suvised üritused juuli-august

 

 • 08. juuli, kell 19.00   Kostivere mõisapark           Kontsert-piknik, Esineb ansambel Puuluup
 • 10. juuli, kell 17.00   Neeme lipuväljak     Neeme küla 460. Avamine kell 17.00, esinevad erinevad Jõelähtme valla kollektiivid, kell 21.00 Jaan Pehk. Kell 22.15 tuleshow
 • 10. juuli,  kell 18.00  Kostivere külaplats  Kostivere külapäev           
 • 10. juuli, kell 19.00   Uusküla külaplatsil  Jaanipäeva sugemetega külapidu.            Osavusmängud, lastele batuut, toitlustus.  Kell 21.00 esineb ansambel Talent.
 • 11. juuli, kell 15.00   Neeme lipuväljak ja sadam Neeme küla kaluritepäev   Avamine 15.00. Esinevad erinevad kollektiivid, erinevad mängud täiskasvanutele ja lastele, Neeme Ilu võitja väljakuulutamine, loterii. Kell 22 ansambel Pixels.
 • 26. juuli Uusküla perepäev            
 • 06. august, kell 12.00            Loo Kultuurikeskuse väike saal            Pihlakobara ümarlaud           
 • 08. august, kell 10.00            Väljasõit Mainedd'i mõisatuurile            Pihlakobar      9.20 kogunemine bussipeatuses 9.27 bussiga 104A sõit Balti jaama 10.00 väljasõit mõisatuurile
 • 08. august                  Loo alevik      Loo aleviku kodukohvikute päev   
 • 13. august, kell 12.00            Loo pihlapark           Pihlakobara piknik
 • 16. august, kell 11.00            Jõelähtme kirik            Kihelkonnapäev ja kuldleeripüha jumalateenistus. Oodatud ka hõbeleerilised ehk need, kelle leeritamisest on möödunud 25 aastat (eelnevalt registreerige end joelahtme@eelk.ee). Pärast missat katame ühise laua kiriklasse, kuhu kõik on oodatud.
 • 29. august                  Uusküla külaplats     Uusküla muinastulede öö.        Toimub Uusküla kümnevõistlus, esineb ansambel Pitser, lastele on batuut, lõkke süütab tuletantsija, kohal toitlustaja.  
 • 29. august                  Neeme küla   Muinastulede öö ja kodukohvikute päev  
 • 29. august                  Kostiranna    8. muinastulede öö    
 • 30. august, kell 11.00            Loo perepäev