« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 11.05–17.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 11.05–17.05.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Selle nädala märksõnad olid „töökorraldus peale eriolukorra lõppu" ja „lisaeelarve".
 • Kõik allasutused said sisendi majanduskuludes kokkuhoiukohtade leidmiseks ning nende esitamise tähtaeg oli 11.05.2020. Asutustel oli lisaeelarvet võimalik teha juba uues eelarve programmis VEERA. Lisaeelarve arutelud algasid 13. mail. Eesmärk on leida kärpevõimalused majanduskuludest ja personalikulusid mitte vähendada.
 • Koolide direktoritega arutasime kolmapäevasel veebikoosolekul töökorraldusest peale eriolukorra lõppu, 1. klassi soovijate arvu koolide kaupa, parimate õpilaste tunnustamist ning lõpuaktuste toimumisega tekkinud küsimusi.
 • Lasteaedade direktorite koosolekul neljapäeval tutvustas IT-juht Kalev Algo lasteaedade ühist kodulehe lahendust ning arutasime kodulehe kasutamisele võtmiseks vajalikke samme. Uute laste lasteaeda vastuvõtmise võimalused on lasteaedade kaupa erinevad ja seetõttu kaardistasime direktoritega ühiselt kohtade vajadust ja vabade kohtade olemasolu valla lasteaedades. Loo Lasteaias on rohkem lapsi järjekorras, kui võimalus vastu võtta on, kuid Kostivere ja Neeme Lasteaias jääb uute laste vastuvõtmisel veel vabu kohti.
 • 14. mail toimus Loo Lasteaed Pääsupesa hoolekogu, kus rääkisime lasteaia ehitusest ja töökorraldusest ehituse ajal ning uute laste vastuvõtmise võimalustest ehituse perioodil. Loo Lasteaia ehitushange kuulutati välja 15.05.2020 ja ehitust on plaan alustada juuli alguses, valmimisajaks on pandud 31.12.2020. Koostöös lasteaiaga ning vallavalitsusega on arutletud erinevaid täiendavaid ruumivõimalusi uute laste vastuvõtmiseks.
 • 13. mail käisime koos lasteaia direktoriga vaatamas Loo Keskkooli ruume ning 14. mail sai koostöös vallavanema ja Loo Kooli direktoriga langetatud otsus, et 1. septembrist annab kool lasteaia kasutusse neli klassiruumi, kuhu on võimalik mahutada kaks rühma. Antud otsust tutvustati ka lasteaia hoolekogule. Lasteaia juhtkond peab maikuu jooksul otsustama, millised lapsed kooli ruumidesse lähevad ning hiljemalt 1. juuniks teavitama kõiki lasteaia järjekorras olevate laste vanemaid koha saamise või mittesaamise võimalusest. Peredele, kelle lapsed ei saa lasteaiakohta Loo lasteaeda, pakume ajutiselt, ehituse ajaks, kohta Kostivere Lasteaeda.
 • 15. mail otsustati koostöös, et Jõelähtme valla raamatukogud on maikuu lõpuni avatud kahel päeval nädalas ja raamatukogu ruumid on lugejatele avatud. Võimalus on raamatuid laenutada ja tagastada, lugemissaalid jäävad maikuus veel suletuks. Paralleelselt jätkub raamatute kontaktivaba laenutus.
 • Kõikide koolide (k.a. huvikool) ja lasteaedade juhtidega jätkub iganädalane ühine suhtlus veebikeskkonnas kindlasti maikuu lõpuni. Väga oluline on tagada juhtidele kord nädalas ühine infoväli olukorra ja vajalike töökorralduste arutamiseks, küsimuste esitamiseks ning heade praktikate jagamiseks.

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

 • Maikuus jääb Loo jõusaal veel suletuks.
 • Sellel kolmapäeval, 20. mail kell 12 toimub Kostivere mõisasaalis Mõisamängud 2019–2020 kontsertsarja raames virtuaalkontserdi salvestus ning esitlus! Olete oodatud ning kutsutud vaatama! Täpsem info Kostivere Kultuurimõisa FB lehel.

Jõelähtme valla päevakeskuse tegevusjuhendaja-juhataja kt  Liis Koppel

 • Hetkel jääb päevakeskus kuni uue hooaja alguseni kogunemisteks ja ürituste korraldamiseks suletuks, samuti ei toimu ringi- ja huvitegevusi. Küll aga jätkatakse sotsiaalteenuste osutamisega, seda muidugi järgides kõiki ohutusnõudeid.
 • 19. maist alates on päevakeskuses võimalik muusikateraapia teenust saada. Esmakordselt alustasime sellega enne eriolukorda, paraku pidime teenuse osutamises pausi tegema. Praegusel hooajal saame teraapiat pakkuda kahel korral 19.05 ja 2.06. Uuesti alustame sügisel.
 • Erinevates sotsiaalküsimustes ja asjaajamisel abistab igapäevaselt kell 10.00–16.00 päevakeskuses kohapeal Liis Koppel.

Keskkonnanõunik Mailis Virve

 • Jõelähtme vallavalitsusele on esitatud 2020. aasta hajaasustuse programmist toetuse saamiseks kümme projektitaotlust. Toetust taotleb üheksa majapidamist. Eelmisel nädalal toimus esimene hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosolek, milles tutvustati laekunud taotlusi. Taotletava toetuse kogusumma on 47 749,68 eurot.

Abivallavanem Art Kuum

 • Eelmisel nädalal lõppes edukalt teede pindamise hange. Huvi hankes osalemiseks oli sel korral võrdlemisi suur ja oma pakkumised esitasid viis tee-ehituse ettevõtet. Hanke võitis OÜ ÜLE, kes tegi soodsaima pakkumise.
 • Vallavalitsus tellib hanke võitjalt järgmiste teede pindamise: Ihasalu põik; Prii tee Ihasalus; Toominga tee Haljavas; Kuuse + Mõisa tee Jägalas; Oja tee Saha külas.

Abivallavanem Priit Põldma

 • 14. mail toimus Skype´i vahendusel vallavolikogu istung. Vallavanem andis vallavolikogule infot olukorrast vallas eriolukorratingimustes ning andis volikogule üle 2019 majandusaasta aruande.
 • Vallavalitsus müüs 15. mail enampakkumise korras toimunud oksjonil maha kaks elektriautot Mitsubishi i-MiEV hinnaga 4900 ja 5001 eurot. Kahe elektriauto asemele soetatakse üks bensiiniauto.
 • Kinnitati Loo Keskkooli ruloode hange. 70 tulekindlat kassettrulood 3. korruse klassidesse maksavad 4218,06 eurot.