« Tagasi

Loo Keskkool ja Jõelähtme Vallavalitsus ootavad tööle tugiisikut algklassiõpilasele

Tugiisik:
 • teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist;
 • võib tunnis tekkinud käitumisprobleemide tõttu eralduda õpilasega klassi juurest, et täita klassiõpetaja poolt antud tööülesanded. Õpilase töö tulemust hindab klassiõpetaja;
 • saadab vajadusel õpilast vahetunnis, ekskursioonidel, matkadel, teraapias käimisel (loovteraapia vm)  ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel;
 • annab tagasisidet õpilase arengu kohta vajadusel kooli juhtkonnale ja tugimeeskonnale;
 • teeb koostööd lapsevanematega ning teavitab koheselt neid probleemide ilmnemisel;
 • toetab last sotsiaalsetes olukordades ning tagab tema turvalisuse.
Kandidaadilt ootame:
 • head kohanemisvõimet, paindlikkust ja kannatlikku meelt;
 • tolerantsust ja tasakaalukat hoiakut;
 • oskust teha meeskonnatööd;
 • keskharidust (võimalusel algteadmisi pedagoogikast).
Kandidaadile pakume:
 • toetavat tugimeeskonda ja igakülgset nõustamist;
 • tööaega kl 8.00-14.00;
 • tööle asumine esimesel võimalusel;
 • töötasu alates 6,50 eurot/tunnis.
Sooviavalduse palume saata 03. detsembriks kantselei@joelahtme.ee,
lisainfot annab lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Kurg tel 5300 1542 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee