« Tagasi

Ranitsatoetuse ja koolitoetuse maksmine

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust käesolevaks õppeaastaks saab taotleda veel kuni 30. novembrini. Hilisemaid taotlusi kahjuks ei rahuldata.

Ranitsatoetust ja koolitoetust maksab Jõelähtme Vallavalitsus kõigile koolis käivatele lastele kui vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas alates jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algust.

Kui perekond on Jõelähtme valla elanikeks registreeritud hiljem, makstakse nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vanem on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga. Viimasel juhul makstakse toetus välja avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuus.

Ranitsatoetus on mõeldud lastele, kes lähevad 1.klassi ning koolitoetus on kõigile üldhariduskoolide 2.–12. klassi õpilastele ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20-aastastele õpilastele. Ranitsatoetuse määr on 150 eurot ning koolitoetuse määr 100 eurot.

Lisaks on mõlema toetuse maksmise eelduseks, et taotlejal või taotleja leibkonnaliikmel ei oleks Jõelähtme valla ees võlgnevusi.