« Tagasi

Noortele mitmekesisemad võimalused

Riigipoolse huvihariduse- ja huvitegevuse täiendava toetusega on eesmärk parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2020. aastal.  Ettepanekud palume saata e-posti aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 11. novembriks 2019 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Täpsem info on Jõelähtme valla koduleheküljel http://joelahtme.kovtp.ee/noorteinfo