« Tagasi

ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA AVALIK VÄLJAPANEK

„Jõelähtme valla arengukava 2019-2025" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2020-2023" eelnõude avalik väljapanek toimub 13. september kuni 30. september 2019.a vallakantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 1. oktoobril algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.

NB! Juhime tähelepanu, et avalikustamise raames on mittetulundusühendustel ja ettevõtetel võimalik esitada oma projektiideed kajastamiseks valla arengukavas.