« Tagasi

Seminar: Kas uute paekivikarjääride avamisele on alternatiivi?

28. mail kell 11.00-18.00 toimub Kostivere mõisas seminar " Kas uute paekivikarjääride avamisele on alternatiivi?"

Tule ütle sõna sekka!

Moderaator: Arvi Hamburg

Korraldaja: Jõelähtme vallavalitsus

Päevakava:

10.30-11.00 kogunemine

11.00-11.10 tervitus ja päeva tutvustus
Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem ja Arvi Hamburg seminari moderaator

11.10-11.50 Keskkonnaministeerium, Uute paekivikarjääride avamise vajadus 2020+
Birgit Parmas, keskkonnatehnoloogia osakonna juhataja

11.50-12.35 Eesti Geoloogiateenistus, Ehitusmaavarade levik ja kaevandamine Harjumaal 2018 ning tuleviku perspektiiv
Janne Tamm, Maapõueressursside osakonna vanemgeoloog

12.35-13.15 Maanteeamet, Paekivikillustiku vajadus teede ehituseks riigi maanteedele 2020+
Taavi Tõnts, teehoiu arendamise osakonna juhtivinsener

13.15-13.55 Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, Paekivikillustiku vajadus Rail Balticu ehituseks
Anti Moppel, ministeeriumi nõunik

13.55-14.10 kohvipaus

14.10-15.10 TalTech ja Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku sobivus Rail Balticu ja teede ehituseks ning Põlevkivi rikastusjäärgi lubjakivikillustiku kasutamine (metsa) teede ehituses uuringute tutvustus
Sven Sillamäe, TalTech, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm, projektijuht ning Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusinstituut, lektor ja nooremteadur

15.10-15.40 TalTech, Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku sobivus Rail Balticu ja teede ehituseks majanduslik ja sotsiaalmajanduslik põhjendatus
Üllas Ehrlich, TalTech Ärikorralduse instituudi professor

15.40-16.20 Eesti Energia, Eesti Energia kogemused ja plaanid aheraine killustiku kasutuselevõtuks (teede) ehituses
Andres Vainola, Enefit Kaevandused tegevjuht

16.20-17.00 Teede Tehnokeskus, Tallinna-Narva mnt süvendisse viimise võimalikkus
Marek Truu, Uuringute osakonna juhataja

17.00-18.00 arutelu ja küsimused ettekandjatele ja lõppsõna
Arvi Hamburg moderaator ja Andrus Umboja Jõelähtme vallavanem