« Tagasi

Uue liikluspinna nimetamine Maardu külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus korralduse:

  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Kivi tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 2 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Kruusa tee.
  3. Määrata vastavalt korralduse lisas 3 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Killu tee.
  4. Määrata vastavalt korralduse lisas 4 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Pangaserva tee.
  5. Määrata vastavalt korralduse lisas 5 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Paekalda tee.
  6. Määrata vastavalt korralduse lisas 6 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Maardu külas asuvale liikluspinnale nimeks Marmo tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 20.02.2019 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla.tempel@joelahtme.ee