« Tagasi

Jägala jõe nahkhiireuuring

Nahkhiirte kolooniate kaitseks ei tohi muuta Linnamäe piirkonnas pika aja jooksul väljakujunenud veekogude süsteemi. Jõelähtme vallavalitsuse tellimusel valmis nahkhiire-ekspert Lauri Lutsari koostatud uuring "Nahkhiirte ja nende elupaikade inventuur Jägala jõe alamjooksul ja Jõelähtme jõe suudmes".

Uuring hõlmab Jägala jõge Koeralooga sillast allavoolu kuni suudmeni, Jõelähtme jõe suudmeala koos Lundi paisjärvega ning nahkhiirtele olulisi elupaiku nende alade vahetus läheduses. Uuritud alal tõestati viie nahkhiireliigi arvukas esinemine. Kaardistati mitu poegimis- ja elupaika, nahkhiired kasutavad Jägala jõge koos paisjärvega ka liikumiskoridori ja toitumispaigana.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja sõnul on Jõelähtme vallavalitsus korduvalt juhtinud nii keskkonnaministeeriumi kui ka keskkonnaameti tähelepanu Linnamäe paisjärve piirkonnas elavale ja toituvale nahkhiirepopulatsioonile. „Kahjuks riigi institutsioonid on seni seda aspekti ignoreerinud, kuid vallavalitsuse tellitud uuring näitab, et Linnamäe piirkonna paisjärved on äärmiselt tähtsad nahkhiirte elu- ja toitumisalad, ning paisjärved koos väljakujunenud looduskeskkonnaga  tuleb igal juhul säilitada," ütles Umboja.

 

Lisateave:

Andrus Umboja

5150007