Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.  Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire...

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.  Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire...

20. veebruaril Kostivere Kultuurimõisas toimunud pidulikul kontsert-aktusel tunnustati Jõelähtme valla 2019. aasta silmapaistvamaid tegusid ja tegijad.   Jõelähtme valla...

Jõelähtme valla 2019. aasta silmapaistvamad teod ja tegijad

20. veebruaril Kostivere Kultuurimõisas toimunud pidulikul kontsert-aktusel tunnustati Jõelähtme valla 2019. aasta silmapaistvamaid tegusid ja tegijad.   Jõelähtme valla...

Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebraril toimuvad üritused: ???? 11.00 - Pärgade asetamine Jõelähtme Vabadussamba jalamile. Sööme ühiselt sõdurisuppi. ???? 12.00 - Eesti...

Eesti Vabariik 102 üritused 24. veebruaril Jõelähtme vallas

Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebraril toimuvad üritused: ???? 11.00 - Pärgade asetamine Jõelähtme Vabadussamba jalamile. Sööme ühiselt sõdurisuppi. ???? 12.00 - Eesti...

Head Eesti Vabariigi kodanikud Oleme üheskoos tähistamas Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva ja  Tartu rahu 100. aastapäeva. Saja-aastaseks saadakse ainult üks kord ning see oluline ja...

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja kõne Eesti Vabariik 102 aktusel Kostivere mõisas

Head Eesti Vabariigi kodanikud Oleme üheskoos tähistamas Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva ja  Tartu rahu 100. aastapäeva. Saja-aastaseks saadakse ainult üks kord ning see oluline ja...

  Omastehooldajatele senisest suurema toe pakkumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks pakume järgnevat abi:     Isikuhooldus abivajava inimese kodus...

Uued sotsiaalteenused Jõelähtme vallas

  Omastehooldajatele senisest suurema toe pakkumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks pakume järgnevat abi:     Isikuhooldus abivajava inimese kodus...

Kutsume kõiki valla noori soliste osalema! Konkurss toimub pühapäeval  12.aprillil 2020, algusega kell 11.00 Kostivere Kultuurimõisas . Konkursil osalemiseks tuleb igal...

Tulemas on Jõelähtme valla laste laulukonkurss „Jõelähtme laululaps 2020”

Kutsume kõiki valla noori soliste osalema! Konkurss toimub pühapäeval  12.aprillil 2020, algusega kell 11.00 Kostivere Kultuurimõisas . Konkursil osalemiseks tuleb igal...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime...

Uue liikluspinna nimetamine Loo alevikus

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime...

Tugiisik: teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist; võib tunnis tekkinud...

Loo Keskkool ja Jõelähtme Vallavalitsus ootavad tööle tugiisikut algklassiõpilasele

Tugiisik: teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist; võib tunnis tekkinud...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Loo alevikus

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Haapse külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust käesolevaks õppeaastaks saab taotleda veel kuni 30. novembrini . Hilisemaid taotlusi kahjuks ei rahuldata. ...

Ranitsatoetuse ja koolitoetuse maksmine

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust käesolevaks õppeaastaks saab taotleda veel kuni 30. novembrini . Hilisemaid taotlusi kahjuks ei rahuldata. ...

Riigipoolse huvihariduse- ja huvitegevuse täiendava toetusega on eesmärk parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust...

Noortele mitmekesisemad võimalused

Riigipoolse huvihariduse- ja huvitegevuse täiendava toetusega on eesmärk parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust...

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 2. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

Sügisene ohtlike jäätmete ning eterniidi kogumisring Jõelähtme vallas

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 2. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

Haljava küla, Priidiku ja Veere kinnisasjade võõrandamise  kirjalik enampakkumine 17.10.2019 korraldusega nr 863 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku...

Enampakkumisel korter Kostivere alevikus ja kaks elamumaad Haljava külas

Haljava küla, Priidiku ja Veere kinnisasjade võõrandamise  kirjalik enampakkumine 17.10.2019 korraldusega nr 863 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku...

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis esimese proaktiivse teenuse ning avas 14. oktoobril oma iseteeninduse, kus esimesena saavad lapsevanemad kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust. Amet...

Proaktiivne uus teenus sotsiaalkindlustusametis: taotlustevaba perehüvitise teenus

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis esimese proaktiivse teenuse ning avas 14. oktoobril oma iseteeninduse, kus esimesena saavad lapsevanemad kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust. Amet...

Tähelepanu Loo raamatukogu külastajad! Seoses Loo kooli remondiga on 7.10.2019-31.12.2019 suletud Loo raamatukogus lasteosakond ja lugemissaal. Nendes ruumides toimub kooliõpilaste õppetöö....

Ajutised ümberkorraldused Loo raamatukogus

Tähelepanu Loo raamatukogu külastajad! Seoses Loo kooli remondiga on 7.10.2019-31.12.2019 suletud Loo raamatukogus lasteosakond ja lugemissaal. Nendes ruumides toimub kooliõpilaste õppetöö....

Hei Jõelähtme noor! Tule videomeedia loomise koolitusele! ?? Kutsume Jõelähtme noori osalema SisuAkadeemia programmi teises koolitustsüklis, mis on mõeldud Viimsi, Jõelähtme,...

Videomeedia loomise koolitus noortele

Hei Jõelähtme noor! Tule videomeedia loomise koolitusele! ?? Kutsume Jõelähtme noori osalema SisuAkadeemia programmi teises koolitustsüklis, mis on mõeldud Viimsi, Jõelähtme,...

„Jõelähtme valla arengukava 2019-2025" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2020-2023" eelnõude  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 30. september 2019.a  vallakantseleis...

ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA AVALIK VÄLJAPANEK

„Jõelähtme valla arengukava 2019-2025" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2020-2023" eelnõude  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 30. september 2019.a  vallakantseleis...

  Palume eelnevalt registreeruda nii seminarile kui ka tugigruppi, kuna kohtade arv on piiratud! Registreerumine: SIIN (...

8. oktoobril seminar „Dementsusega inimese toetamine“ ja tugigrupp lähedastele JÕELÄHTME VALLA PÄEVAKESKUSES

  Palume eelnevalt registreeruda nii seminarile kui ka tugigruppi, kuna kohtade arv on piiratud! Registreerumine: SIIN (...

JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS TEGUTSEB   MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts (lühend JES) loodi käesoleval aastal eesmärgiga arendada elanike teadlikkust ja oskusi...

JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS TEGUTSEB

JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS TEGUTSEB   MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts (lühend JES) loodi käesoleval aastal eesmärgiga arendada elanike teadlikkust ja oskusi...