Muutuvad Loo postkontori lahtiolekuajad Omniva annab teada, et muutuvad Loo postkontori lahtiolekuajad. Alates 09.11.2020 on Loo postkontor avatud E, T, N 14.00–18.00 K, R...

Muutuvad Loo postkontori lahtiolekuajad

Muutuvad Loo postkontori lahtiolekuajad Omniva annab teada, et muutuvad Loo postkontori lahtiolekuajad. Alates 09.11.2020 on Loo postkontor avatud E, T, N 14.00–18.00 K, R...

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades...

Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2 p 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega...

Bussipeatuste nimetuste määramine ja muutmine Jõelähtme vallas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2 p 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega...

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts ootab kõikide asjalikke ettepanekuid ja mõtteid elanikkonnakaitse ja turvalisuse valdkonna arendamise osas Jõelähtme vallas. On oodatud nii täpsemad...

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts kutsub kaasa mõtlema!

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts ootab kõikide asjalikke ettepanekuid ja mõtteid elanikkonnakaitse ja turvalisuse valdkonna arendamise osas Jõelähtme vallas. On oodatud nii täpsemad...

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.09-13.10.2020 Abivallavanem Priit Põldma Jõelähtme Vallavalitsus lükkas tagasi riigihanke nr 225503 „Jõelähtme valla Loo aleviku...

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.09-13.10.2020

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.09-13.10.2020 Abivallavanem Priit Põldma Jõelähtme Vallavalitsus lükkas tagasi riigihanke nr 225503 „Jõelähtme valla Loo aleviku...

„Jõelähtme valla arengukava 2020-2026" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024" eelnõude  avalik väljapanek toimub 16.-29. oktoober 2020.a  vallakantseleis paberkandjal ja...

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

„Jõelähtme valla arengukava 2020-2026" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024" eelnõude  avalik väljapanek toimub 16.-29. oktoober 2020.a  vallakantseleis paberkandjal ja...

Täna kell 15.15 toimub Jõelähtme vallavolikogu istung Päevakord: 1. Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht Aktsiaselts TALLINNA SADAM vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse...

Täna, 15. oktoobril kell 15.15 toimub Jõelähtme vallavolikogu istung

Täna kell 15.15 toimub Jõelähtme vallavolikogu istung Päevakord: 1. Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht Aktsiaselts TALLINNA SADAM vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse...

 Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril

 Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

  Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril

  Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla...

Augusti keskpaigas alustati Saha ristmiku (riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere ja kohaliku Saha tee ristumiskoht) rekonstrueerimistöödega. Tegemist on Maanteeameti ja Jõelähtme valla...

Rekonstrueeritakse Saha tee ristmikku

Augusti keskpaigas alustati Saha ristmiku (riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere ja kohaliku Saha tee ristumiskoht) rekonstrueerimistöödega. Tegemist on Maanteeameti ja Jõelähtme valla...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Loo alevikus

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.09-29.09.2020 Abivallavanem Priit Põldma Esmaspäeval, 28. septembril toimus Parasmäe külas Kostivere-Parasmäe kergliiklustee pidulik...

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.09-29.09.2020

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.09-29.09.2020 Abivallavanem Priit Põldma Esmaspäeval, 28. septembril toimus Parasmäe külas Kostivere-Parasmäe kergliiklustee pidulik...

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas Elektrilevi uute teenuste projektijuht Mait Rahi Jõelähtme vallas on  esimesteks liitumiseks avatud...

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas Elektrilevi uute teenuste projektijuht Mait Rahi Jõelähtme vallas on  esimesteks liitumiseks avatud...

Tuginedes Terviseameti soovitusele vältida avalikke üritusi ja suurürituste korraldamist, jätame kahjuks ära 4. oktoobril toimuma pidanud Jõelähtme valla eakate tänupäeva. Siiski...

Valla eakate tänupäev 4. oktoobril JÄÄB ÄRA!

Tuginedes Terviseameti soovitusele vältida avalikke üritusi ja suurürituste korraldamist, jätame kahjuks ära 4. oktoobril toimuma pidanud Jõelähtme valla eakate tänupäeva. Siiski...

Päästeamet kutsub inimesi üles täiendama koduseid varusid Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit...

Päästeamet kutsub inimesi üles täiendama koduseid varusid

Päästeamet kutsub inimesi üles täiendama koduseid varusid Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit...

Haridus- ja Teadusministeerium on täiendanud koos Eesti Perearstide Selts i ja Terviseamet iga kõikidele haridusasutustele mõeldud soovitusi, et...

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Haridus- ja Teadusministeerium on täiendanud koos Eesti Perearstide Selts i ja Terviseamet iga kõikidele haridusasutustele mõeldud soovitusi, et...

Stenbocki maja, 24. september 2020 – Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku laienemise tõttu karmistada alates järgmisest teisipäevast avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste...

Valitsuse eriteade: Valitsus piirab külastajate arvu avalikel koosolekutel, üritustel ja spordivõistlustel

Stenbocki maja, 24. september 2020 – Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku laienemise tõttu karmistada alates järgmisest teisipäevast avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste...

2019. aastal on Teedeprojekt OÜ Jõelähtme Vallavalitsuse tellimusel koostanud projekti „Kostivere aleviku kortermajade teed ja tehnovõrgud" (töö nr T01918). Projektiga kavandatakse Jõe tänava,...

Sundvalduse seadmine tänavate, tänavavalgustuse ning elektrimaakaablite rekonstrueerimiseks ja rajamiseks Kostivere alevikus

2019. aastal on Teedeprojekt OÜ Jõelähtme Vallavalitsuse tellimusel koostanud projekti „Kostivere aleviku kortermajade teed ja tehnovõrgud" (töö nr T01918). Projektiga kavandatakse Jõe tänava,...

Kõik, kes on puutunud kokku raskustega oma puudega lapse või täisealise transportimisel rehabilitatsiooniteenusele Tallinnasse, teavad kui palju peavalu ja täiendavat energiakulu see perele...

Mobiilne rehabilitatsiooniteenus Jõelähtme valla lastele ja täisealistele

Kõik, kes on puutunud kokku raskustega oma puudega lapse või täisealise transportimisel rehabilitatsiooniteenusele Tallinnasse, teavad kui palju peavalu ja täiendavat energiakulu see perele...