Üksikelamu kasutusloa taotlemiseks vajaminev dokumentatsioon

Üksikelamu kasutusloa taotlemine

 

Kasutusloa taotlus esitatakse ehitisregistri (Ehr) www.ehr.ee kaudu, siseneda ID kaardiga.

Nõutavad ehitusdokumendid jm dokumendid esitatakse elektroonselt Ehr-i taotluse juurde:

  • ehitusdokumendid või seda asendav ehitise audit. Ehitusjärgne mõõdistus on nõutav ka ehitise auditi esitamise puhul;
  • elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit või nõuetekohasuse tunnistus kuni 01.07.15
  • gaasipaigaldise audit (juhul kui gaas on);
  • tuleohutust tõendavad dokumendid (näiteks korstna ja tulekollete vastavuse dok-d (kontrollib päästeametnik);
  • tarbimislepingute koopiad (prügi, elekter, vesi ja kanal, gaas);
  • tasuda riigilõiv 30 eurot, lisada maksekorraldus, makseinfo valla kodulehel

 

Kui aga ehitamine ei toimunud kinnitatud projekti kohaselt, siis tuleks eelnevalt võta ühendust ehituskontrolli peaspetsialistiga ühendust ja täpsustada, millised dokumendid tuleks esitada.