Üksikelamu kasutusloa taotlemiseks vajaminev dokumentatsioon

Üksikelamu kasutusloa taotlemine

 

Kasutusloa taotlus esitatakse ehitisregistri (Ehr) www.ehr.ee kaudu, siseneda ID kaardiga.

Nõutavad ehitusdokumendid jm dokumendid esitatakse elektroonselt Ehr-i taotluse juurde:

 

-          ehituspäevik või seda asendav ehitise audit;
-          elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit või nõuetekohasuse tunnistus kuni 01.07.15;
-          gaasipaigaldise audit (juhul kui gaas on);
-          korstna ja tulekollete vastavuse dok-d (kontrollib päästeametnik);
-          tarbimislepingute koopiad (prügi, elekter, vesi ja kanal, gaas);
-          tasuda riigilõiv 30 eurot, lisada maksekorraldus, makseinfo valla kodulehel http://joelahtme.kovtp.ee/et/riigiloivu-tasumaarad-ehituslubade-kasutuslubade-eest

 

Vallavalitsus kaasab seejärel Ehr-i kaudu Päästeameti Põhja päästekeskuse, pärast päästekeskuse kooskõlastamist lepitakse kokku objekti ülevaatus valla ehitusspetsialisti poolt.