21.05.20

Jõelähtme valla 2019. aasta silmapaistvamad teod ja tegijad

20. veebruaril Kostivere Kultuurimõisas toimunud pidulikul kontsert-aktusel tunnustati Jõelähtme valla 2019. aasta silmapaistvamaid tegusid ja tegijad.

 

Jõelähtme valla elutööpreemia pälvis Rozeta Meos

Rozeta Meos asus Jõelähtme valda ja Loo Keskkooli huvijuhina tööle 1988. aastal. Alates kooli esimesest õppeaastast rakendas ta oma noorusliku energiaga kogemusi ja teadmisi rohkem kui 30 aasta jooksul Loo kooli kultuuri loomisel ja hoidmisel. Rozeta on osa võtnud kõikidest kooli huvitegevusega seotud üritustest traditsioonide loomisel ja hoidmisel. Ta on arendanud ja hoidnud Memme-Taadi pidu läbi aastakümnete, andes sellele oma kordumatu koduse alatooni. Koolis ei ole toimunud aastakümneid ühtegi suuremat ülekoolilist sündmust ilma tema korraldamise või osavõtuta. Ta on aidanud luua ja hoidnud kooli suhteid Soome sõpradega Kajaanis ning osalenud ka teiste välisprojektide elluviimisel.

Jõelähtme valla jaoks sotsiaalselt keerulistel aastatel juhtis ta Jõelähtme Lastekaitse Seltsi, korraldades abivajajatele nii kohalikku kui ka rahvusvahelist tuge. 2012. aastal sai ta UNESCO Eesti osakonnalt pikaajalise ja viljaka tegevuse eest Sinilinnu aastapreemia. Rozeta Meos on aastate jooksul teinud Jõelähtme valla suurima kooli huvijuhina tihedat koostööd valla ametnikega väga erinevate projektide osas. Koostööprojektidest on olulisemad olnud järjepidevalt korraldatud laulu- ja tantsupidudel osalemised, erinevad lastelaagrid, väljasõidud ja muu.

Tänu Rozeta Meose isiklikule panusele on Loo kooli õpilased ja õpetajad kujunenud Eesti kõige enam teatrit külastavateks kultuurihuvilisteks. Ta on kooliperele kultuurisündmuste piletite ja transpordi hankimisel osanud leida ja kaasa tõmmata vajalikku ressurssi nii endalt, koolist kui vallast. Rozeta Meos, keda koolipere ja vald tunnevad hellitusnime Roosi järgi, on suure osa oma tööelust pühendanud Loo keskkoolile ja Jõelähtme vallale.

 

Jõelähtme haridustegu 2019

laureaat - Loo kooli ja Saksamaa Ost-Alb Gümnaasiumi 25 aastat kestnud sõprus

Esimene külaskäik Saksamaale leidis aset 1994. aastal, mil Loo kooli kümneliikmeline õpilasgrupp rahvatantsijaid ning õpetajad Helgi Org ja Merike Reinok sõitsid Ost-Alb Gümnaasiumi kutsel külla Lõuna-Saksamaale väikesesse Bopfingeni linna, eesmärgiks keele ja kultuuriga tutvumine ning üksteiselt õppimine. Elati võõrustajate peredes, külastati erinevaid ainetunde, tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Ja nii on see 25 aastat järjest igal aastal toimunud, vaheldumisi ollakse külalislahketeks vastuvõtjateks. 2019. aasta aprillis tähistati Loo koolis toimunud piduliku aktusega 25. sõprusaastapäeva ja võõrustati selleks puhuks Saksamaa Ost-Alb Gümnaasiumist kohale sõitnud külalisi, septembris tegi aga Loo kooli esindus Saksamaale vastukülaskäigu. Projekti eestvedajaks on algusest peale olnud Loo kooli saksa keele õpetaja Helgi Org.

Nominendid:

 • Neeme Mudila ökomärgis „Roheline Lipp". Ülemaailmselt tuntud ökomärgis „Roheline lipp" antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad.
 • Erasmus+ õpirände programm Kostivere koolis. Kostivere Kooli õpetajaskond liitus Erasmus+ õpirände programmiga 2019. aasta alguses – moodustati rahvusvahelise koostöö arendamise töörühm, kirjutati projekt „Õppeprotsessi mitmekesistamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest" ning tänu sellele saadi rahalist toetust 100% ulatuses. Koolitustel osalenud õpetajate jagasid projekti lõpus kolleegidele uusi teadmisi muutunud õpikäsitusest ja rahvusvahelise koostöö võimalustest. Koolitused toimusid Kreekas, Itaalias, Hispaanias, Suurbritannias, Maltal ja Hollandis. Tulemusena on Kostivere Kool leidnud endale häid sõpru erinevatest EL-i riikidest ning juba neli õpetajat Itaaliast ja Ungarist on avaldanud soovi tulla Kostivere kooli õpetajate töövarjudeks 2020. aasta kevadel.

Jõelähtme sporditegu 2019

laureaat - Mari Piir – veteranide kergejõustiku EM-il hõbe

Mullu septembris osales Loo kooli kehalise kasvatuse õpetaja Mari Piir Veneetsias toimunud 21. Euroopa veteranide kergejõustiku meistrivõistlustel ning pälvis 100 ja 400 meetri teatejooksudes pronksi ja hõbeda. Mari Piir on veteranide kergejõustiku meistrivõistlustel osalenud alates 2007. aastast ning on Eesti Kergejõustiku Veteranide Assotsiatsiooni liige.

Nominendid:

 • EM-il pronks karates – Albert Baranov. Koogi külas elav 17-aastane Albert Baranov on karatega tegelenud juba 10 aastat. Aastatepikkune treening, mis on tähendanud pidevaid 6–7 päevaseid treeningnädalaid tõid talle 2019. aasta veebruaris Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali. Noormehe nimel on ka Eesti meistri tiitel karates ning 2019. aasta jaanuaris toimunud Baltic States Karate Championship'i kuldmedal. Tallinna Kuristiku gümnaasiumi 11. klassis õppiva noormehe tunnistusel on kõik viied ning tulevikus plaanib Albert edasi õppima minna meditsiini.
 • Alisa Mletsin – kogukonna spordielu edendamine. Alisa Mletsin avastas enda jaoks fitnessi-maailma 2011. aastal ning alates sellest ajast on ta osalenud arvukatel koolitustel ning enesetäiendamistel, 2015. aastal läbis Alisa personaaltreeneri koolituse ja 2018. aastal alustas ta Lool jõusaali treeningutega. Tänaseks on ta personaaltreener ja konsulteerib neid, kes vajavad nõu ja abi treeningute valdkonnas. Alisa personaal-, rühma- ja ringtreeningud toimuvad Loo jõusaalis igal nädalal, lisaks teeb ta Loo kultuurikeskuses kahel päeval nädalas baastreeningud kangiga, treeninguid kurvikatele ning kord nädalas ka seeniorvõimlemist Lool ja Kostiveres.
 • Igor Põldma – seeniorite heitjate seerivõistluse korraldamine. 2019. aasta aprillist septembrini korraldas Igor Põldma Rebala külas Jõelähtme vallas 7-etapilise seeniorite heitjate seeriavõistluse. Igor Põldma on omaalgatuslikult ettevalmistanud võistluspaigad kuulitõukeks, odaviskeks ning ketta-, vasara ja raskusheiteks. Alati on olnud korraldatud kohtunike töö, parimate autasustamine ja osalejate toitlustamine. Võistlejaid on kõige rohkem olnud Tallinnast, aga ka mujalt Harjumaalt ning kaugemaltki. Võistluste läbiviimiseks on abiks olnud Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni (EKVA) liikmed. Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni tunnustas Igor Põldma´d tiitliga „Parim võistluste korraldaja 2019. aastal".

Jõelähtme kultuuritegu 2019

laureaat - kümme Jõelähtme kollektiivi laulu- ja tantsupeol „Minu arm"

Eelmine aasta möödus suuresti laulu- ja tantsupeo tähe all – pikad ettevalmistused kulmineerusid suvise suurpeoga, kuhu pääses koguni kümme Jõelähtme valla laulu- ja tantsukollektiivi! See tähendas lugematuid laulu- ja tantsuproove, ohtralt näputööd rahvarõivaste ettevalmistamisel ning väheseid unetunde.. Jõelähtme vald tunneb tõelist uhkust oma arvukate laulu- ja tantsukollektiivide üle ning soovib suure töö ja vaeva eest tänada peole pääsenud kollektiivide juhendajaid ning kahte liigijuhti: S3 segarühmade liigijuht Karin Soosalu; Loo Kultuurikeskuse naisrühma Loolille juhendaja ja N2 liigijuht Erika Põlendik; Jõelähtme Muhedad ja Jõelähtme Noorte segarühma juhendaja Mirjam Sirkas; Kostivere kooli 2. klassi segarühma juhendaja Märt Agu; Loo Keskkooli lastekoori ja segakoori Jõelähtme laulusõbrad juhendaja Aive Skuin; Loo Keskkooli poistekoori, mudilaskoori ja segakoori Jõelähtme laulusõbrad juhendaja Leili Värte; Loo Kammerkoori juhendaja Age Imala; Kostivere Kooli mudilaskoori juhendaja Margit Nagel.

Nominendid:

 • Harjumaa 11. seeniortantsupidu Lool. 18. mail peeti Loo Koolis maha maakondlik suursündmus – seeniortantsupidu Tantsurõõm, kus osales 16 rühma üle Harjumaa. Seeniortantsupeo traditsioon sai alguse 2009. aastal ja on toimunud eri paigus üle Harjumaa. Esmakordselt Lool toimunud seeniortantsupeo korraldamise suure töö ja vaeva kandis oma õlul Loo seeniorideklubi Pihlakobar juhendaja Kai Müürsepp.
 • Kostivere 11. mõisapäev „Sõida tasa üle silla". Kostivere mõisapäevast on aastatega kujunenud üks Jõelähtme valla olulisemaid suviseid üritusi, mille märksõnadeks on alati olnud kvaliteetsed ja kodumaised aiasaadused ning mitmekesine kultuuriprogramm. 2019. aasta mõisapäeva teema „Sõida tasa üle silla" oli kantud eesti keelest ja eesti meelest, sest oli ju 2019. aasta eesti keele aasta. Lugusid jutustas jutuvestja Piret Päär, Palamuse muuseum viis läbi vanaaegse koolitunni, kõneles Eesti Instituudi murdekeeleuurija Jüri Viikberg, mängiti vanu ja unustatud lastemänge jpm.  Põnevad esinejad, töötoad, näitused ja loengud tõid kohale väga suure hulga rahvast.
 • Isadepäevakontsert Estonia teatris. Mullu novembris teleekraanilt isadepäevakontserti vaadates ja sealt järjest tuttavaid nägusid avastades tabas ilmselt paljusid tore üllatus – nimelt oli Estonia teatris toimunud isadepäeva kontserdil kandev roll just Jõelähtme inimestel. Kontserdi kunstilise programmi juht oli Mait Männik, kes on Jõeähtme Rahvamaja vokaalansambli AnnabRe juhendaja ning meeleolukate vahesketšide lavastajaks oli Jõelähtme rahvamaja kultuurijuht Merike Kahu.

Jõelähtme noortetegu 2019

laureaat - Anete Liis Adul

Loo kooli abiturient 18-aastane Anete Liis Adul on neljandat aastat Loo kooli õpilasesinduse president. Olulisim sündmus, mida õpilasesindusega nüüd juba neljandat aastat korraldadakse, on Loo kooli õpilasesinduse presidendi pidulik vastuvõtt ja ball kooli vanemale astmele, õpetajatele, vilistlastele. Anete Liis on Jõelähtme valla noortevolikogu aseesimees, ta laulab, mängib klaverit ning õpib vaid viitele. Neiu suurim kirg on golfimäng, millega ta on tegelenud kaheksa aastat. Ta on mitmekordne Eesti meister golfis ja valiti 2019. aastal ka Eesti parimaks naisgolfimängijaks.

 Nominendid:

 • Emma Treiberg. Emma Treiberg mängib jalgpalliklubis JK Tallinna Kalev kuuludes esindusnaiskonda. Ta alustas oma jalgpallurikarjääri väravavahina nii koduklubis kui Eesti naiste U-17 ja U-19 koondises. Aastal 2019 mängis Emma klubi eest 23 mängus, kokku 1952 minutit ja lõi 13 väravat. Eesti naiste jalgpallikoondisega oli ta 2019 aastal platsil 9 korda. 2019. aastal valiti Emma Naiste Meistriliiga juuni ja juuli parimaks mängijaks, ta oli ka aasta Meistriliiga parima mängija tiitli kandidaat. Emma on Tallinna Ülikooli klassiõpetaja 1. kursuse üliõpilane. Ta juhendab väikseid jalgpallureid klubis FC Tiigrid, treenides seal Kostivere Lasteaia ja Kostivere Kooli lapsi.
 • Loo Noortekeskus. Loo Noortekeskus tähistas 2019. aasta lõpus oma 10. sünnipäeva, selle aja jooksul on noortekeskuse populaarsus noorte hulgas vaid tõusutrendi näidanud. Kui 2019. aasta jaanuaris oli noortekeskuse külastatavus ühes kuus 132 noort, siis oktoobriks oli see arv tõusnud juba 199-ni. Noortekeskus paistab silma aktiivse koostööga erinevate asutuste vahel – juba traditsiooniks on kujunenud noortekeskuse ja seeniorideklubi sõpruskohtumised, mullu augustis esitati väljakutse hoopis aga vallavalitsusele, kellega peeti maha sõpruskohtumine jalgpallis.

Jõelähtme algatus 2019

laureaat - Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsi loomine

MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts (lühend JES) loodi 2019. aasta esimestel kuudel eesmärgiga arendada meie elanike teadlikkust ja oskusi kriisideks ettevalmistumisel. Selts tegeleb kriisiaja käitumise, tule-, vee-, olme ja looduses käitumise ohutuse ning üldisemalt elanikkonnakaitset käsitleva teavitustööga – nii on 2019. aasta jooksul käidud erinevatel valla üritustel rääkimas kriisiolukorras käitumisest ning jaganud õpetusi kuidas erinevates kriisiolukordades ellu jääda.

Nominendid:

 • Jõelähtme valla päevakeskuse loomine. Kostivere Päevakeskus on Kostivere südames tegutsenud juba 21 aastat. 2019. aasta tegevushooaega alustati aga täiesti uut moodi – Kostivere päevakeskusest sai Jõelähtme valla päevakeskus, hakates igapäevaselt pakkuma teenuseid, koolitusi ja juhendatud tegevusi, milles on oodatud kaasa lööma inimesed üle valla. Päevakeskuse eesmärk on sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele, lähtudes nende huvidest, soovidest ning eripäradest. Lisaks pakutakse keskuses sotsiaalhoolekandelist informatsiooni ning sotsiaalnõustamist. Päevakeskuses korraldatakse päevakajalisi infopäevi, koolitusi ja ühisüritusi. Keskuses olevad teenused aitavad eakatele ja puuetega inimestele luua võimalusi suhtlemiseks ning huvialasteks tegevusteks.

Päevakeskus on avatud esmaspäevast-neljapäevani ning kõiki tulijaid tervitab sotsiaaltöötaja Liis Koppel, kes on oma rõõmsameelsuse ja abivalmidusega võitnud lühikese ajaga juba paljude päevakeskuse külastajate südamed.

 • Projekt „Matkakevad Jõelähtme vallas" 2018. aasta lõpus läbisid neli tarmukat naist – Liis Truubon, Kadri Prants, Tiia Välk ja Kersti Lepik – Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldatud koolitusprogrammi ja sooritasid giidieksamid, tänu millele võib Jõelähtme vald uhkust tunda nelja atesteeritud giidi üle, kes nüüd külalistele lähemalt ja kaugemalt meie koduvalda tutvustavad. Esimene suurem projekt toimus 2019. aasta maist kuni juunini ja kandis nime „Matkakevad Jõelähtme vallas". Kohalike giidide juhendamisel tutvustati Jõelähtme valla elanikele ja õpilastele jalgsi-, jalgratta- ja bussimatkadena koduvallas leiduvaid erinevaid ajaloolisi ja looduslikke vaatamisväärsusi.

Jõelähtme aasta tegu 2019

laureaat - Rootsi-Kallavere uus muuseumihoone

Rootsi-Kallavere küla on tilluke üheksa majapidamise ja 35 inimesega küla, milles on ka muuseum, mida külakogukond ise üleval peab. Muuseumihooned on küla vanimad hooned, mis pärinevad umbkaudu aastast 1800. Mullu 23. mail peeti muuseumi 13. sünnipäeva ning avati pidulikult Rootsi-Kallavere muuseumi kolmas hoone. Käspre talu vana laut, mis tulekahjus kõvasti kannatada oli saanud, renoveeriti täielikult – vanadele maakividest seintele ehitati peale täiesti uus katus, taastati üks paekivist otsasein ning valati betoonpõrand. Renoveeritud hoone suur ruum on muuseumi hoidlaks, eraldi on abiruum tööriistadele ning maja otsa tehti traditsioonilise paekivist põrandaga varjualune.

Nominendid:

 • Kostivere kergliiklustee. 11. juunil avati pidulikult Kostivere kergliiklustee. Valminud kergliiklustee on 2,5 m lai ning lõigu pikkus ligikaudu 4,5 kilomeetrit, Kostivere poolses otsas on valminud ka tänavavalgustus. Kergliiklusteede ehitamise üks eesmärk ühendada omavahel valla keskusi, et elanikud mugavamalt, turvalisemalt ja ka tervislikumalt liigelda saaksid ning valminud lõigu näol on taas üks samm suurema terviku suunas taas astutud.
 • Kümme Jõelähtme kollektiivi laulu- ja tantsupeol „Minu arm"

Valla eritänu

 • Tarmo Rähn – Aktiivse külaelu edendamise ja Parasmäe küla 800 juubeli korraldamise eest.
 • Meeli Lõiv – Kostivere mõisa Näputöökambri ja Jõelähtme Rahvarõivaste Seltsi eestvedamise eest ning suure panuse eest kogukonna silmaringi ja oskuste laiendamisel erinevate käsitööalaste koolituste organiseerimisega.
 • Tõnis Tuuder – innovaatiline ja teotahteline Uusküla külavanem, kes on alati orienteeritud lahenduste leidmisele ja kogukonna elu arendamisele.
 • Martin Mäemets – Neeme Päästeseltsi pikaajalise eestvedamise ja päästetegevuse arendamise eest Neeme külas
 • Marko Olop – Eesti Vabariigi aastapäeva puhul 101 kuuse istutamise organiseerimise eest Kostivere Kooli territooriumil
 • Lunden Food OÜ – Abivalmiduse eest valla erinevate ürituste toetamisel
 • Kersti Vaht ja Mehis Viskar – Valla erinevate ürituste kunstilise kujundamise ja suure vabatahtliku panuse eest kogukonna hoidmisel
 • Liis Koppel – Rõõmsameelse ja alati abivalmis suhtumise eest Jõelähtme valla päevakeskuse igapäevaelu korraldamisel

Tunnustus maakondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste saavutuste eest

 • Aveli Tobbi – 2. koht Goethe Instituudi vabariiklikul tõlkevõistlusel saksa keelest eesti keelde, juhendaja Piret Kelgo
 • Triini Olman – 2. koht Goethe Instituudi vabariiklikul tõlkevõistlusel saksa keelest eesti keelde, juhendaja Piret Kelgo
 • Raimond Veiper – esikoht 10–12aastaste poiste kategoorias maakondlikul lauluvõistlusel Harjumaa laululaps 2019, juhendaja Maris Aljaste
 • Siim Lehtma – 1. koht Loode-Eesti regiooni akordionikonkursiljuhendaja Eve Vendt
 • Anna Loginova – 2. koht vabariiklikul klaverikonkursil "Parim noor instrumentalist 2019", juhendaja Tiina Muddi
 • Hanna Liis Esnar – 2. koht rahvusvahelisel kandleansamblite konkursil Leedus, juhendaja Ann Kase
 • Marta Mia Laur – 2. koht rahvusvahelisel kandleansamblite konkursil Leedus, juhendaja Ann Kase
 • Moonika Voitka – 2. koht rahvusvahelisel kandleansamblite konkursil Leedus, juhendaja Ann Kase
 • Hõbe Arro – 3. koht vabariiklikul plokkflöödikonkursil "Parim noor instrumentalist 2019", juhendaja Herle Pius
 • Aaron Saluste – parima maski tiitel Rakvere Teatri vabariiklikul maskide konkursil, juhendaja Piret Pintman-Hellaste
 • Laura Rohtla – suurepäraste tulemuste eest ujumises. Räimeralli ujumisvõistluse sarja võitja ja rajarekordi omanik, võistlussarja Kõik Meie Pardikesed oma vanuseklassi parim.
 • Õed Helena ja Hanna Samelselg – nad mõlemad on juba 5-aastastena alustanud akrobaatika treeningutega ning viimased kaheksa aastat tegelenud batuudihüpete treeningutega. Eesti meistrivõistlustel on mõlemad saavutanud nii medalikohti kui meistritiitleid. Mõlemad tüdrukud on esindanud Eestit Noorte MM-il. 2019. a pälvis Hanna batuudihüpetes noorteklassis Eesti meistri tiitli ja Helena pälvis juuniorklassis kolmanda koha.
 • Siim Lattik, Aivar Avi – 2. koht 500 cm3 külgvangritel Speedway Eesti meistrivõistlustel
 • Frido Ving Viidas Speedway Eesti meistrivõistlustel 125 TR klassis 2. koht; mini klassis 2. koht; Läti meister speedway 125cc klassis; EM-il 9. koht
 • Silvar Avi – Eesti meistrivõistlustel speedway mini klassis 3. koht; Eesti meistrivõistlustel speedway 125tr klassis 3. koht; läti meistrivõistlustel 125cc klassis 3. koht
 • Merike Kahu – Jõelähtme rahvamaja trupi Wäike Tantsu Teater MERI juhendaja. Tema lavastatud tantsuetendus „Võitmatu Tinasõdur" H.C.Anderseni „Vankumatu Tinasõdur" ainetel pälvis 2019. aastal erinevaid tunnustusi ja näitlejapreemiaid
 • Maie Ramjalg – Jõelähtme LavaGrupi juhendajapälvis etenduse A. Kivirähki „Keiserlik kokk" eest lavastaja eripreemia ning etendus pälvis19. külateatrite festivalil Räpinas laureaadi tiitli. Ka Jõelähtme Lavagrupi näitlejad on 2019. aastal pälvinud rollitäitmise eest erinevaid eripreemiaid.
 • Jane Lauter – parima lavastaja tiitel ja lavastaja debüüt Harjumaa Harrastusteatrite festivalil Jõelähtme Rahvamajas monolavastusega J. Puusepp „Peegli valguses", peaosas Tiit Tammesson.
 • Tiit Tammesson - arim meespeaosa Harjumaa Harrastusteatrite festivalil monoetenduses J. Puusepa „Peegli valguses", lavastaja Jane Lauter.
Toimetaja: KALEV ALGO