6.04.21

Päästeteenistus/politsei

112

Riigiinfo telefon 24/7 (eesti, vene, inglise keeles) 1247

Piirkonnapolitseinik Kersti Kald; kersti.kald@politsei.ee

612 4659; 5333 9076

Piirkonnavanem Ivo Roosimägi; ivo.roosimagi@politsei.ee

6124637; 522 9016

Noorsoopolitseinik Jelena Polkopa, jelena.polkopa@politsei.ee

612 4667; 5919 1325

Ohvriabi kriisitelefon

11 6006

Päästeinfo 

1247

Keskkonnainspektsioon (oht loodusele ja loomadele) 

1247

Sotsiaalkindlustusamet

612 1360

Eesti Energia (24/7 elektrilevi rikketelefon)

1343

OÜ Loo Elekter 

Kliendiinfo 610 7008; rikketelefon 520 8935

Eesti Haigekassa 

669 6630

Perearsti nõuandetelefon

1220

Loo Tervisekeskus OÜ, perearst Maili Aarend (Loo perearstikeskus)

608 0527, loo@lootervisekeskus.ee

Loo TK OÜ, perearst Oleg Novikov 776 3334, lootk@mail.ee

Loo Tervisekeskus OÜ, perearst Ester Sassi (Kostivere perearstikeskus)

608 1532; 5804 2720; kostivere@lootervisekeskus.ee

Tallinna Lastehaigla traumapunkt 24 h

697 7194

EMO (Põhja-Eesti regionaalhaigla) 24 h 617 1400

Kallavere haigla 

606 0878

Loo Euroapteek (Grossi poes, Saha tee 9)

8282 0153

Loo Apteek (Loo Tervisekeskuses, Saha tee 11)

608 0407

Tõnismäe valveapteek Tallinnas

644 2282

Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja 

603 3087

Jõelähtme kalmistuvaht Jaak Saarma

Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis

502 1042

513 2368

Loo Vesi OÜ (24/7 avariitelefon)

516 7755

Loo Hooldus OÜ 

608 0619

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (Rebala küla, Jõelähtme vald)

609 6018

AS Eesti Keskkonnateenused

1919

Ühistransport (vaata valla kodulehte Transport

 

Teede hooldus (vaata valla kodulehte Kommunaal

 

Vabatahtlikud päästekomandod

Kostivere Tuletõrje Selts

Meelis Oja: m1m1m2@hot.ee, telefon: 5842 3004

Neeme Päästeselts

Martin Mäemets: neemevpk@gmail.com, telefon: 5814 7800

Kaberneeme Klubi

Rait Killandi: rait.killandi@eesti.ee, telefon: 506 6697

 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN