31.08.14
Saha küla asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas. 2012. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 140 elanikku.
Saha küla on esmamainitud 1241. a. (Saga). Muististerikas vana asustuskeskus küla ja keskaegse kabeli ümbruses. Oma paekivist aedade ja suurte põlispuude varjus asuvate majadega on Saha  küla kui omalaadne näidis endisaegsest külaarhitektuurist.
Pool kilomeetrit enne Saha küla jääb paremale poole tee-äärsele kõrgendikule Saha kabel (ehitatud arvatavasti 15. sajandi II veerandil). Hoone loodenurgas on ainulaadne ümar trepitorn. Kabelis on kogukas hauaplaat, mille alla on maetud Pallase Andres Sahalt ja Prosa Hans. Kabel restaureeriti 1968-71.
Kabeli läheduses oli mäenõlvakul 300 m raadiuses 7 väikeselohulist kultusekivi, kaheksas asub kabelist 400 m kirde pool põlluvahetee ääres.
Saha külas on säilinud 16 kivikalmet ja paar kalmeaset, kust mõned leiud on Ajaloomuuseumi jõudnud. Kõige esinduslikum kalmerühm - kuus kivikalmet - paikneb keset Saha lagendikku Välja talu juures karjaaias. Need on rajatud meie ajaarvamise eelsel I aastatuhandel ja m. a. alguses. Kalmistu avastati alles 1974. a.
Kalmerühmast 150 m lääne pool on talu õueaia taga põllul suur kultusekivi.
Toimetaja: KALEV ALGO