„Koogi küla Joakõrtsi tee 1 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul" arvamuse avaldamiseks kuni kuupäevani 14.09.2020 e-posti aadressil: kantselei@joelahtme.ee