Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas. Jõelähtme valla Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneering...

Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas

Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas. Jõelähtme valla Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneering...

Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 uuendati Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaiste...

Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 uuendati Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaiste...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ristikangru tee 47 osas.

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...

Koogi küla Veski maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2003 otsusega nr 42. Detailplaneeringuga jagati 4,8 ha suurune maa-ala 14 elamumaa krundiks ning seati...

Koogi küla Veski maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeveski 7 kinnistu osas.

Koogi küla Veski maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2003 otsusega nr 42. Detailplaneeringuga jagati 4,8 ha suurune maa-ala 14 elamumaa krundiks ning seati...

Kullamäe küla Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning lähiala detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsusega nr 422.  Detailplaneeringuga moodustati   6...

Kullamäe küla Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Kullamäe küla Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning lähiala detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsusega nr 422.  Detailplaneeringuga moodustati   6...

Haljava küla Pärtli 3 maatükk II kinnistu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2015 otsusega nr 227. Detailplaneeringuga moodustati maa-alale 4 üksikelamu krunti, mis...

Haljava küla Pärtli 3 maatükk II kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Haljava küla Pärtli 3 maatükk II kinnistu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2015 otsusega nr 227. Detailplaneeringuga moodustati maa-alale 4 üksikelamu krunti, mis...

Kallavere küla Ööbiku kinnistu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2015 otsusega nr 227. Detailplaneeringuga kavandati 7780 ruutmeetri suurusele maa-alale 2 elamumaa krunti,...

Kallavere küla Ööbiku kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rootsi-Kallavere tee 9 // Västriku kinnistu osas

Kallavere küla Ööbiku kinnistu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2015 otsusega nr 227. Detailplaneeringuga kavandati 7780 ruutmeetri suurusele maa-alale 2 elamumaa krunti,...

Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering kehtestati aastal 1998. Detailplaneeringuga kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti, suurusega vahemikus 3317–5650 ruutmeetrit ning neid...

Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Untaugu tee 18 kinnistu osas

Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering kehtestati aastal 1998. Detailplaneeringuga kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti, suurusega vahemikus 3317–5650 ruutmeetrit ning neid...

Koogi küla Joakõrtsi detailplaneering kehtestati 17.12.2015 Jõelähtme Vallavalitsuse otsusega nr 247. Detailplaneeringuga jagati 10,74 ha suurune Joakõrtsi kinnistu üheksaks elamumaa...

Koogi küla Joakõrtsi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Koogi küla Joakõrtsi detailplaneering kehtestati 17.12.2015 Jõelähtme Vallavalitsuse otsusega nr 247. Detailplaneeringuga jagati 10,74 ha suurune Joakõrtsi kinnistu üheksaks elamumaa...

Ruu küla Madikse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 01.07.2010 korraldusega nr 84. Planeeringuga jagati 10.44 ha suurune maa-ala 5 üksikelamu ja maatulundusmaa krundiks....

Ruu küla Madikse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Uustalu tee 2 ja 2a kinnistu osas

Ruu küla Madikse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 01.07.2010 korraldusega nr 84. Planeeringuga jagati 10.44 ha suurune maa-ala 5 üksikelamu ja maatulundusmaa krundiks....

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Loo alevik Kruusimäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kruusimäe tee 7 kinnistu osas

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati 12.09.2006 a otsusega nr 105. Detailplaneeringuga moodustati elamumaa krunt Männiaia tee 12 ja maatulundusmaa krunt...

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Männiaia tee 12 ja 12a osas

Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati 12.09.2006 a otsusega nr 105. Detailplaneeringuga moodustati elamumaa krunt Männiaia tee 12 ja maatulundusmaa krunt...

Jõelähtme valla Maardu küla Reinu detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati Jõelähtme Volikogu 30.11.2009 otsusega nr 25. Detailplaneeringuga moodustati 20,8 ha suurusele alale...

Maardu küla Reinu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme valla Maardu küla Reinu detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati Jõelähtme Volikogu 30.11.2009 otsusega nr 25. Detailplaneeringuga moodustati 20,8 ha suurusele alale...

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Loo alevik Kruusimäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kruusimäe põik 4 // 4a kinnistu osas

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 ha suurusele...

Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 5, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 10, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16 ja 16a kinnistute osas

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 ha suurusele...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200. Detailplaneeringuga moodustati 4 üldkasutatava maa ja 29...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200. Detailplaneeringuga moodustati 4 üldkasutatava maa ja 29...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneering kehtestati 28.08.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 110.  Detailplaneeringuga jaotati Miko maaüksus kuueks krundiks ning...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Miku (24501:001:0168) kinnistu osas

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneering kehtestati 28.08.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 110.  Detailplaneeringuga jaotati Miko maaüksus kuueks krundiks ning...

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneering kehtestati 26.10. 2004 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 133. Detailplaneeringuga moodustati 1,29 ha suurusele maa-alale 7 elamumaa...

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Liiva tee 8 (24505:001:0589) kinnistu kanalisatsiooni lahenduse osas

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneering kehtestati 26.10. 2004 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 133. Detailplaneeringuga moodustati 1,29 ha suurusele maa-alale 7 elamumaa...

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 suurusele...

Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 16a (24505:001:0623) maaüksuse osas

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 suurusele...

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneering kehtestati 25. november 2005 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 5. Detailplaneeringuga moodustati 0,4 ha suurusele...

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kogre põik 3 (24504:003:0551) kinnistu osas

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneering kehtestati 25. november 2005 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 5. Detailplaneeringuga moodustati 0,4 ha suurusele...