Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati 12.09.2006 a otsusega nr 105. Detailplaneeringuga moodustati elamumaa krunt Männiaia tee 12 ja maatulundusmaa krunt...

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Männiaia tee 12 ja 12a osas

Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati 12.09.2006 a otsusega nr 105. Detailplaneeringuga moodustati elamumaa krunt Männiaia tee 12 ja maatulundusmaa krunt...

Jõelähtme valla Maardu küla Reinu detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati Jõelähtme Volikogu 30.11.2009 otsusega nr 25. Detailplaneeringuga moodustati 20,8 ha suurusele alale...

Maardu küla Reinu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme valla Maardu küla Reinu detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati Jõelähtme Volikogu 30.11.2009 otsusega nr 25. Detailplaneeringuga moodustati 20,8 ha suurusele alale...

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Loo alevik Kruusimäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kruusimäe põik 4 // 4a kinnistu osas

Jõelähtme valla Loo aleviku Kruusimäe detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) kehtestati 28.05.1998 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 116.  Planeeringuga moodustati 2,17 ha suurusele...

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 ha suurusele...

Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 5, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 10, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16 ja 16a kinnistute osas

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 ha suurusele...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200. Detailplaneeringuga moodustati 4 üldkasutatava maa ja 29...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200. Detailplaneeringuga moodustati 4 üldkasutatava maa ja 29...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneering kehtestati 28.08.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 110.  Detailplaneeringuga jaotati Miko maaüksus kuueks krundiks ning...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Miku (24501:001:0168) kinnistu osas

Jõelähtme valla Parasmäe küla Miko maaüksuse detailplaneering kehtestati 28.08.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 110.  Detailplaneeringuga jaotati Miko maaüksus kuueks krundiks ning...

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneering kehtestati 26.10. 2004 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 133. Detailplaneeringuga moodustati 1,29 ha suurusele maa-alale 7 elamumaa...

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Liiva tee 8 (24505:001:0589) kinnistu kanalisatsiooni lahenduse osas

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneering kehtestati 26.10. 2004 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 133. Detailplaneeringuga moodustati 1,29 ha suurusele maa-alale 7 elamumaa...

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 suurusele...

Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 16a (24505:001:0623) maaüksuse osas

Jõelähtme vallavalitsuse 29.06. 2004 otsusega nr 120 kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati 3,5 suurusele...

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneering kehtestati 25. november 2005 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 5. Detailplaneeringuga moodustati 0,4 ha suurusele...

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kogre põik 3 (24504:003:0551) kinnistu osas

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse detailplaneering kehtestati 25. november 2005 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 5. Detailplaneeringuga moodustati 0,4 ha suurusele...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200. Detailplaneeringuga moodustati 4 üldkasutatava maa ja 29...
Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 41 kehtestati Liivamäe küla Vanasauna 2 kinnistu detailplaneering (IDEE & JOONIS OÜ, töö nr 05-023, edaspidi detailplaneering), millega...

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 41 “Jõelähtme valla Liivamäe küla Vanasauna 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Liivamäe küla Vanasauna tee 54 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 41 kehtestati Liivamäe küla Vanasauna 2 kinnistu detailplaneering (IDEE & JOONIS OÜ, töö nr 05-023, edaspidi detailplaneering), millega...

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2014 otsusega nr 56 kehtestati Parasmäe küla Lillevälja kinnistu detailplaneering (Optimal Projekt OÜ, töö nr 33/KK, edaspidi detailplaneering), millega kavandati...
Kostiranna küla Pajupõllu maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 30.09.2010 otsusega nr 109 kehtestatud Kostiranna küla Lepiku-Mihkli maaüksuse detailplaneering, mille kohaselt on...

Jõelähtme valla Kostiranna küla Lepiku-Mihkli maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pajupõllu (katastritunnus 24504:004:1138) maaüksuse osas

Kostiranna küla Pajupõllu maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 30.09.2010 otsusega nr 109 kehtestatud Kostiranna küla Lepiku-Mihkli maaüksuse detailplaneering, mille kohaselt on...

Neeme küla Metsamarja tn 20 ja Kadakaranna tn 19 maaüksuste osas kehtib Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 20 (katastritunnus 24505:001:0738) ja Kadakaranna tn 19 (24505:001:0736) maaüksuste osas

Neeme küla Metsamarja tn 20 ja Kadakaranna tn 19 maaüksuste osas kehtib Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005...

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 223 kehtestati Saha küla Hindreku maaüksuse detailplaneering (OÜ Disarek töö, edaspidi: detailplaneering), millega moodustati 5,3 ha suurusele...

Jõelähtme valla Saha küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Hindreku tee 2 maaüksuse (katastritunnus 24504:003:0506) osas

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 223 kehtestati Saha küla Hindreku maaüksuse detailplaneering (OÜ Disarek töö, edaspidi: detailplaneering), millega moodustati 5,3 ha suurusele...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.10.2004 otsusega nr 133 kehtestati Kaberneeme küla  Kõrtsu talu detailplaneering (OÜ Maaplaneeringud, töö nr 116-02; edaspidi: detailplaneering), millega nähti ette...

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Kõrtsu talu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kaberneeme tee 20 maaüksuse (katastritunnus 24505:001:0636) osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.10.2004 otsusega nr 133 kehtestati Kaberneeme küla  Kõrtsu talu detailplaneering (OÜ Maaplaneeringud, töö nr 116-02; edaspidi: detailplaneering), millega nähti ette...

Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.03.2005 otsusega nr 105. Detailplaneeringuga kavandati 8,5 h suurusele maa-alale Liivamäe külas 41 elamu, sealhulgas 10...

Liivamäe küla Käpa tee 11 maaüksuse osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.03.2005 otsusega nr 105. Detailplaneeringuga kavandati 8,5 h suurusele maa-alale Liivamäe külas 41 elamu, sealhulgas 10...

Iru küla Saha-Loo tee 4 // Ämma tee 82 maaüksuse osas kehtib Iru küla Küünimäe maaüksuse detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 30.10.2001 otsusega nr 73....

Iru küla Saha-Loo tee 4 // Ämma tee 82 maaüksuse osas kehtiva detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Iru küla Saha-Loo tee 4 // Ämma tee 82 maaüksuse osas kehtib Iru küla Küünimäe maaüksuse detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 30.10.2001 otsusega nr 73....

Neeme küla Metsamarja tn 20 maaüksuse osas kehtib Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200....

Neeme küla Metsamarja tn 20 maaüksuse osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Neeme küla Metsamarja tn 20 maaüksuse osas kehtib Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200....

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 12. 09.2006 otsusega nr. 105. Detailplaneeringuga kavandati 5,22 h suurusele maa-alale Neeme külas 7 elamukrundi...

Neeme küla Männiaia tee 6 ja 6a maaüksuste osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 12. 09.2006 otsusega nr. 105. Detailplaneeringuga kavandati 5,22 h suurusele maa-alale Neeme külas 7 elamukrundi...