Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetuse taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU

Taotluste esitamise tähtaeg 1. november!

Toetust antakse järgneva kalendriaasta tegevuse katmiseks.

Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. 

Seotud dokumendid:

 

 

Tutvu ka Siseministeeriumi poolt levitatava ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJALIDGA