Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetus

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Toetuse taotlemiseks on vaja esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

  • I taotlusvoor 5. veebruariks;
  • II taotlusvoor 5. maiks;
  • III taotlusvoor 5. augustiks;
  • IV taotlusvoor 5. novembriks.

Seotud dokumendid: