Jõelähtme Valla Päevakeskus

Ametikoht / ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Juhataja-tegevusjuhendaja

Elo Sagor

5918 2324

elo.sagor@joelahtme.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Elen Kaur

520 4763

elen.kaur@joelahtme.ee

Projektijuht

Pilleriin Kurg

5300 1542 pilleriin.kurg@joelahtme.ee 

Tugiisik

Elen Kaur

5346 9473

elen.kaur@joelahtme.ee 

Koduhooldustöötaja

Terje Multer

5330 8775

terje.multer@joelahtme.ee

Hooldustöötaja

Elina Teikes

5877 7252

elina.teikes@joelahtme.ee

Hooldustöötaja

Inga Plakk 

5885 7261

inga.plakk@joelahtme.ee

Hooldustöötaja

Maie Piirisild

5336 4628

maie.piirisild@joelahtme.ee

Hooldustöötaja

Sirje Leppik

5330 6384

sirje.leppik@joelahtme.ee

Hooldustöötaja Mare Karilaid 5305 6040 mare.karilaid@joelahtme.ee
Hooldustöötaja Marika Kimer   marika.kimer@joelahtme.ee

Lapse tugiisik

Anu Tavinoff

 

anu.tavinoff@joelahtme.ee

Lapse tugiisik

Ingrid Koordi

 

ingrid.koordi@joelahtme.ee

Lapse tugiisik Tiina Pappel 5377 0248 tiina.pappel@joelahtme.ee
Tegevusjuhendaja Helga Timmerman 5329 2015 helga.timmerman@joelahtme.ee
Tegevusjuhendaja Ilme Hunt 5377 2937 ilme.hunt@joeahtme.ee
Koristaja Melissa Muul    

 

Kostivere alevikus asuva Jõelähtme valla päevakeskuse eesmärk on sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele, lähtudes nende huvidest, soovidest ning eripäradest. Kliente juhendatakse igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Päevakeskuses pakutakse sotsiaalnõustamist ning abistatakse sotsiaalhoolekandeliste probleemide lahendamisel.  Lisaks korraldatakse päevakajalisi infopäevi, koolitusi, ühisüritusi ning ennetavaid tegevusi. Pakutavad teenused aitavad  eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele luua võimalusi suhtlemiseks ning huvialasteks tegevusteks.

Jõelähtme Valla Päevakeskus on Jõelähtme vallavalitsuse hallatav asutus.

Avatud esmaspäevast neljapäevani 10.00-16.00 ja reedel 10.00-14.00.

Aadress: Mõisa tee 2a, Kostivere, Jõelähtme vald, Harjumaa
Registrikood: 77001234
paevakeskus@joelahtme.ee

Päevakeskuse juhataja-tegevusjuhendaja: Elo Sagor
Telefon: 5918 2324
E-post: elo.sagor@joelahtme.ee
 

Jõelähtme valla Päevakeskus korraldab koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.

Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja kogemusi teiste sarnases olukorras olevate inimestega ning saada emotsionaalset abi ja praktilist tuge.

Tugigrupis osalemine on tasuta!

NB! Järgmised tugigrupid toimuvad: 07.10.2020 (17.00-20.00 Jõelähtme rahvamajas- Kivisilla tee 2, Jõelähtme) ja 16.12.2020 (asukoht täpsustamisel).

Lisainfo: 520 4763 või liis.koppel@joelahtme.ee

Iga kuu teisel kolmapäeval kella 10.00-12.00 toimub päevakeskuses Jõelähtme valla sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetiku vastuvõtt.

Kui Sul on probleeme päevakeskusesse tulemisega, siis võta julgelt ühendust!

OLED OODATUD!

 Jõelähtme valla päevakeskuse erihoolekandeteenused:

1.     Igapäevaelu toetamise teenus:

  • Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
  • Teenust osutatakse vähemalt neli tundi kuus.
  • Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse täisealisel isikul, kellel on:

 1) raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

 

2.     Toetatud elamise teenus:

  • Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
  • Toetatud elamise teenust saama suunatud isiku suhtes viiakse tegevusi ellu vähemalt kaks tundi nädalas.
  • Õigus saada toetatud elamise teenust on täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2) ta suudab ise enda eest hoolitseda;

3) ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

 

Erihoolekandeteenuse saamiseks on vajalik esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus. Igapäevaelu- ja toetatud elamise teenuse osutajaks on Jõelähtme vallavalitsus Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 74202. Teenuse saamiseks pöörduge päevakeskuse sotsiaaltööspetsialisti poole telefonil 520 4763 või liis.koppel@joelahtme.ee.

NB! Teenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet