Kaubandus- ja toitlustustegevuse registreerimine

18.11.14

Kaubandustegevuse registreerimine

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis tõi kaasa muudatusi ka paljudes teistes eriseadustes (nt. kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, turismiseadus jne).

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.

Majandustegevusteade kaubanduses

Alkoholi ja tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:

- Jaekaubandus
- Hulgikaubandus
- Toitlustamine

Teade tuleb esitada ettevõtja asukoha ehk juriidilise aadressi järgi vastavale omavalitsusele, näidates ära kõik ettevõtja müügikohad.

Majandustegevusteate saab esitada:

- Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
- digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
- posti teel või toimetades ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
- notari kaudu.

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o. kuni 1. juuli 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Enne teate esitamist tuleb ettevõtjal selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele summas 10 eurot Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele

SEB Pank IBAN: EE181010002018903006

Swedbank IBAN: EE432200221012002639

Nordea Pank IBAN: EE391700017003270406

Majandustegevusteate peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Jõelähtme Vallavalitsus kannab ettevõtja andmed registrisse järgmisel päeval nõuetekohase registreerimistaotluse saamise päevast arvates.

Toimetaja: KALEV ALGO