15.09.20

Registreeri end Jõelähtme valla elanikuks!

 

Aja lugu elab siin – ütleb Jõelähtme valla tunnuslause. Meie koduvallal on seljataga väärikas ja kultuuripärandist pakatav ajalugu. Selleks, et Jõelähtme valla aja lood pakataksid jätkuvalt kultuurpärandist, et meie elukeskkond oleks kaasaegne ja toetav, tuleb meil kõigil ühiselt koduvalla arengusse panustada.

 

Miks on iga valda registreeritud elanik vallale oluline?

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub just registreeritud elanike arvust. Põhilise osa valla tulubaasist moodustab aga tulumaks – vastavalt tulumaksuseadusele kantakse iga elaniku brutotulust 11,93% registrijärgsele omavalitsusele. Seega iga puudujääv elanik tähendab maksuraha vähenemist ning lisanduv elanik maksuraha kasvu.

 

Miks on kasulik registreerida end Jõelähtme valla elanikuks?

Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. Aga ka iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale, sest toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.

Jõelähtme vallas on registreeritud elanikele suunatud väga palju erinevaid toetusi: sünnitoetus, lapsehoiuteenuse toetus, ranitsatoetus, koolitoetus, õpilaste sõit, toetus laste spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus, lasteaia toiduraha ning osalustasu toetus, hooldajatoetus, jõulutoetus eakatele, lasterikastele peredele ja puuetega laste peredele, matusetoetus, toimetulekutoetus, toetus ravimite kompenseerimiseks, eluruumide kohandamise toetus, ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite toetus, jne. Loe kõikide toetuste kohta lähemalt Jõelähtme valla koduleheküljelt http://joelahtme.kovtp.ee/sotsiaaltoetused

Lisaks kehtib koduvalda registreeritud elanikule kodualuse maamaksu vabastus (tiheasutusega aladel 1500 m2 ning hajaasustusega aladel 2ha ulatuses). Kodualuse maamaksu vabastuse saamise eelduseks on registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga.

Tahame ju kõik, et meie teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edasi vähemalt samas mahus, et koduvalla avalikud hooned oleksid remonditud, soojad ja kaasaegsed, et kergliiklusteid tuleks veelgi juurde.

 

Kuidas kontrollida oma elukoha-aadressi ja esitada elukohateadet omavalitsusele?

Rahvastikuregistris olevaid elukohaandmeid saab kontrollida pöördudes Jõelähtme vallavalitsuse kantseleisse või sisenedes ID-kaarti kasutades kodanikuportaali www.eesti.ee, kus näete oma elukohana rahvastikuregistrisse kantud aadressi.

 

Elukohateadet on võimalik esitada mitmel moel:

·         Eesti.ee – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.

ID-kaardiga portaali sisenedes valite: e-teenused>kodanikule>eluase>elukohateate esitamine. Avaldust täites peaksid alaealiste laste vanemad arvestama, et lapsed vanemate elukohamuudatuse puhul n-ö automaatselt kaasa ei tule. Seega tuleks alaealised lapsed kindlasti esitatavasse avaldusse eraldi märkida. Juhul, kui elukohateate esitaja ei ole ise selle eluruumi omanik, kuhu ta elukohta soovib registreerida, tuleks avalduse lõppu märkida ruumi omaniku andmed. Sellisel juhul näeb ruumi omanik kodanikuportaali sisenedes esitatavat elukohateadet ning saab selle digitaalselt allkirjastada, misjärel avaldus läbi portaali kohalikku omavalitsusse menetlemiseks suundub.

·         E-mailiga – saada digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus e-aadressile kantselei@joelahtme.ee

·         Posti teel – prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, Postijaama tee 7, 74202, Jõelähtme vald.

Elukohateatele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist ning juhul, kui te ei ole ise eluruumi omanik, kuhu soovite elukohta registreerida, ootame lisadokumentidena kas eluruumi omaniku kirjalikku nõusolekut elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmiseks või koopiat kehtivast üürilepingust.

·         Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama tee 7) – täida kantseleis elukohateate avaldus esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ning reedeti kell 8–13.

·         Telli registribuss omale koju telefonil 5301 223 (vajalik ID-kaart või muu isikut tõendav dokument)

Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab Jõelähtme vallavalitsuse kantseleist telefonidel 605 4887 või 5301 2223 ning e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee

 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN