Esimesse klassi astumisest Carmen Viherpuu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Ettevalmistused lasteaia lõpetamiseks ja sügisel 1. klassi astumiseks on täies hoos....

Esimesse klassi astumisest Jõelähtme valla koolides

Esimesse klassi astumisest Carmen Viherpuu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Ettevalmistused lasteaia lõpetamiseks ja sügisel 1. klassi astumiseks on täies hoos....

Koolitoetus on kõigile üldhariduskoolides õppivatele (v.a ranitsatoetus) ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20. aastastele õpilastele (k.a) mõeldud toetus, mida makstakse üks...

Koolitoetus 2020

Koolitoetus on kõigile üldhariduskoolides õppivatele (v.a ranitsatoetus) ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20. aastastele õpilastele (k.a) mõeldud toetus, mida makstakse üks...

Hea eelkooliealise  lapse vanem!   Iga lapsevanem on tundnud mõnikord, et ta vajaks nõu ja abi laste kasvatamisel. Teie arvamus ja mõtted on meie jaoks olulised, et pakkuda...

Küsitlus eelkooliealise lapse vanemale

Hea eelkooliealise  lapse vanem!   Iga lapsevanem on tundnud mõnikord, et ta vajaks nõu ja abi laste kasvatamisel. Teie arvamus ja mõtted on meie jaoks olulised, et pakkuda...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks...

Ranitsatoetus 2020

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks...

Taotluste esitamine kolib veebi Meie igapäevane elu muutub aina rohkem digipädevamaks. Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning...

Taotluste esitamine kolib veebi - ranitsa- ja koolitoetuste esitamine toimub läbi SPOKU e-keskkonna

Taotluste esitamine kolib veebi Meie igapäevane elu muutub aina rohkem digipädevamaks. Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning...

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...

Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...