Tammenõlva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

Tammenõlva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Tammenõlva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

Ihasalu küla Ihasalu tee 82 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.06–13.07.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Ihasalu küla Ihasalu tee 82...

Ihasalu küla Ihasalu tee 82 detailplaneering

Ihasalu küla Ihasalu tee 82 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.06–13.07.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Ihasalu küla Ihasalu tee 82...

Ülgase küla Koljunuki poolsaare detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.05–15.06.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Ülgase küla Koljunuki...

Ülgase küla Koljunuki poolsaare detailplaneering

Ülgase küla Koljunuki poolsaare detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.05–15.06.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Ülgase küla Koljunuki...

Kallavere küla Ülgase tee 38 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.05–31.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kallavere küla...

Kallavere küla Ülgase tee 38 maaüksuse detailplaneering

Kallavere küla Ülgase tee 38 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.05–31.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kallavere küla...

Loo alevik Koplimetsa (24504:002:0493) maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 03.05–17.05.2021. Planeeringuala hõlmab Koplimetsa (katastritunnus:...

Loo alevik Koplimetsa (24504:002:0493) maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Koplimetsa (24504:002:0493) maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 03.05–17.05.2021. Planeeringuala hõlmab Koplimetsa (katastritunnus:...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ristikangru tee 39 osas

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...

Parasmäe küla Nurga talu kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestati 29.08.2013 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 418. Detailplaneeringuga moodustatid Taganurga elamumaa sihtotstarbega...

Parasmäe küla Nurga talu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Parasmäe küla Nurga talu kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestati 29.08.2013 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 418. Detailplaneeringuga moodustatid Taganurga elamumaa sihtotstarbega...

Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04–11.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kaberneeme...

Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04–11.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kaberneeme...

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 05.04–19.04.2021. Planeeritav ala asub Kallavere külas...

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneering

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 05.04–19.04.2021. Planeeritav ala asub Kallavere külas...

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03–29.03.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Neeme küla Reinumetsa...

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03–29.03.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Neeme küla Reinumetsa...

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 01.03.2021–15.03.2021 . Planeeritav Toomari maaüksus (katastritunnusega 24505:001:2960; 100%...

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 01.03.2021–15.03.2021 . Planeeritav Toomari maaüksus (katastritunnusega 24505:001:2960; 100%...

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2021–18.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2021–18.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.2020–12.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.2020–12.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneering

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneering

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneering

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...