Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04–11.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kaberneeme...

Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04–11.05.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kaberneeme...

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 05.04–19.04.2021. Planeeritav ala asub Kallavere külas...

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneering

Kallavere küla Nuudi tee ja Astoni tee vahelise ala ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 05.04–19.04.2021. Planeeritav ala asub Kallavere külas...

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03–29.03.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Neeme küla Reinumetsa...

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03–29.03.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Neeme küla Reinumetsa...

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 01.03.2021–15.03.2021 . Planeeritav Toomari maaüksus (katastritunnusega 24505:001:2960; 100%...

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Toomari maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 01.03.2021–15.03.2021 . Planeeritav Toomari maaüksus (katastritunnusega 24505:001:2960; 100%...

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2021–18.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2021–18.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.2020–12.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Loo alevik Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.2020–12.01.2021 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneering

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneering

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneering

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06–14.07.2020 ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.07.2020 kell 15:00 Jõelähtme...

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneering

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06–14.07.2020 ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.07.2020 kell 15:00 Jõelähtme...

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–01.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Loo alevikus. Ala...

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–01.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Loo alevikus. Ala...

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–16.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala hõlmab Ado maaüksust (katastritunnus: 24504:002:1090), osa Lõuna tee...

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–16.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala hõlmab Ado maaüksust (katastritunnus: 24504:002:1090), osa Lõuna tee...

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.04–27.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Linnuka tee 4 ja 6...

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.04–27.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Linnuka tee 4 ja 6...

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.03–14.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee 15...

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.03–14.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee 15...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneeringu  eskiisilahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 13.01–12.02.2020 Jõelähtme...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneering

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneeringu  eskiisilahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 13.01–12.02.2020 Jõelähtme...

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01–20.01.2020 Jõelähtme vallamajas. Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja...

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01–20.01.2020 Jõelähtme vallamajas. Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja...