23.03.20

OOTAME INFOT ABIVAJAVATE INIMESTE KOHTA!

 

  • Kui tead kedagi Jõelähtme vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste saamiseks – ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte või internetti, siis palun anna meile sellest kiiresti teada, et saaksime operatiivselt tegutseda ja leida mooduseid nende inimeste teavitamiseks.
  • Abivajavate inimeste kohta palume saata info vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova e-aadressil anne.jegorova@joelahtme.ee või tel 528 6497.
  • Palume ka oma kogukondade siseselt jälgida naabruskonda ning teavitada vallavalitsust eelkõige üksikutest puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kellel puuduvad lähedased või kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.
  • Palume võimalusel aidata oma eakaid naabreid jt, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel vältida otsest kontakti – suhelda telefoni teel ja jätta vajalik näiteks ukse taha.
  • Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.
  • 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

 

Jõelähtme vallas sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste ja lastekaitse küsimustega tegelevad spetsialistid leiab Jõelähtme vallamajast.

Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes. Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond asub vallamaja D-korpuses, sissepääsuga kõige kaugemast uksest.

 

Vastuvõtt toimub teisipäeval 8.0013.00 ja kolmapäeval  14.0017.00.  Iga kuu teisel neljapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt ka Loo Kultuurikeskuse A-korpuses, kell 10.00–13.00.

Seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga Jõelähtme Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.

Sünni registreerimiseks jms hädavajaliku toimingu korral leppida kokku kantseleiga telefonil 605 4887, e-post kantselei@joelahtme.ee või võtta ühendust vastava ametnikuga.

 

Infot erinevate toetuste, teenuste ning soodustuste kohta saab sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste rubriigist.

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

27.02.20

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. 

605 4860
5308 6476

kristiina.valba@joelahtme.ee

Anne Jegorova

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab teenuseid puuetega lastele ning sõiduhüvitise maksmist erivajadustega lastele ning muukeelsete koolide õpilastele. Teostab valla eestkostel olevate laste ja täiskasvanute eestkostet.

605 4862
528 6497

anne.jegorova@joelahtme.ee

Liisi Vesselov

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd.

605 4859

liisi.vesselov@joelahtme.ee

Signe Valdmann

Kommunikatsioonipetsialist

Korraldab valla ajalehe toimetamist ja väljaandmist, tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide,  toetuste eraldamisega ning menetleb ranitsa- ja koolitoetusi.

5843 7860
signe.valdmann@joelahtme.ee

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Liivi Vain

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880

liivi.vain@joelahtme.ee

Liis Koppel

Sotsiaaltööspetsialist

Kostivere alevikus asuva valla päevakeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele. Klientide juhendamine igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Sotsiaalhoolekandelise informatsiooni jagamine ja sotsiaalnõustamine. Infopäevade, koolituste ja ürituste korraldamine. Ennetavate tegevuste korraldamine.

520 4763

liis.koppel@joelahtme.ee

Kreete Juurak

5865 0045/56236117

loonk@joelahtme.ee / noortegarantii@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega ning noorte abistamisega läbi noortegarantii tugisüsteemi.

Mai-Liis Hansson

5853 8848

kostiverenk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.

Grete-Helena Eranurm

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.

Silja Maivel

noorteinfo@joelahtme.ee

Noorsoo- ja infotöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega ning vajaliku noorteinfo kogumise,  vahendamise ja levitamisega.

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

509 0906

tiit.tammesson@joelahtme.ee

Terje Multer

5330 8775

Koduhooldustöötaja

Tegeleb eakate ja puuetega inimeste hooldusega kodudes.

Elen Kaur

5346 9473

elen.kaur@joelahtme.ee

Tugiisik

 

Tegeleb tugiisikuteenuse osutamisega.

 

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA