Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneering

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.11–30.11.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Kurekella...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10–29.10.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala hõlmab...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Mäe maaüksus...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneering

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09–28.09.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuala...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneering

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.08–31.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ranniku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–17.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Planeeringuga on kavandatud...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07–18.08.2020 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). ...

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06–14.07.2020 ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.07.2020 kell 15:00 Jõelähtme...

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneering

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06–14.07.2020 ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.07.2020 kell 15:00 Jõelähtme...

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–01.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Loo alevikus. Ala...

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–01.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Loo alevikus. Ala...

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–16.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala hõlmab Ado maaüksust (katastritunnus: 24504:002:1090), osa Lõuna tee...

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Ado maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.05–16.06.2020 Jõelähtme vallamajas. Planeeringuala hõlmab Ado maaüksust (katastritunnus: 24504:002:1090), osa Lõuna tee...

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.04–27.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Linnuka tee 4 ja 6...

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.04–27.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Linnuka tee 4 ja 6...

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.03–14.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee 15...

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.03–14.04.2020 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee 15...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneeringu  eskiisilahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 13.01–12.02.2020 Jõelähtme...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneering

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneeringu  eskiisilahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 13.01–12.02.2020 Jõelähtme...

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01–20.01.2020 Jõelähtme vallamajas. Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja...

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01–20.01.2020 Jõelähtme vallamajas. Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja...

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.12–13.01.2019 Jõelähtme vallamajas. Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati...

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.12–13.01.2019 Jõelähtme vallamajas. Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati...

Iru küla  Saha-Loo tee 46 ja 48 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise...

Iru küla Saha-Loo tee 46 ja 48 maaüksuste detailplaneering

Iru küla  Saha-Loo tee 46 ja 48 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise...

Uusküla Hansu ja Kuri maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.11–02.12.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 28.04.2016...

Uusküla Hansu ja Kuri maaüksuste detailplaneering

Uusküla Hansu ja Kuri maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.11–02.12.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 28.04.2016...

Kallavere küla Kellametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise...

Kallavere küla Kellametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kallavere küla Kellametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise...

Iru küla Metsa tee 1 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise...

Iru küla Metsa tee 1 maaüksuse detailplaneering

Iru küla Metsa tee 1 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise...

Saviranna küla Metsa-Räästu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.10–12.11.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 21.09.2017...

Saviranna küla Metsa-Räästu maaüksuse detailplaneering

Saviranna küla Metsa-Räästu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.10–12.11.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 21.09.2017...