11.02.19

KOHANIME KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 17. mai 2018 korraldus nr 416)

 

 • Esimees – maanõunik Ülo Laanemets,

Liikmed:

 • planeerimisnõunik Jekaterina J. Sibul
 • registripidaja Alla Tempel

 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

 • Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jõelähtme kalmistuvaht         Jaak Saarma

 

Saha kalmistu

 • Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Saha kalmistuvaht      Jaanus Hiis

 

KRIISIKOMISJON

 

 • Esimees: Andrus Umboja - vallavanem
 • Aseesimees: Art Kuum - abivallavanem

Liikmed:

 • Leho Kure – vallasekretär
 • Robert Antropov - vallavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni esimees
 • Teet Sibrits – keskkonna –ja kommunaalosakonna juhataja
 • Carmen Viherpuu – haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Ivo Roosimägi – Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
 • Vjatšeslav Bortnik - Põhja päästekeskuse Muuga päästekomando pealik
 • Avo Aljas – Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik
 • Ain Mutli – vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi juhatuse liige
 • Kalev Salvet – elektriettevõtja Loo Elekter AS juhatuse liige
 • Raivo Melsas – soojusettevõtja Adven Eesti AS juhatuse liige
 • Rait Killandi – MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse liige
 • Meelis Oja – MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts juhatuse liige
 • Martin Mäemets – MTÜ Neeme Päästeselts juhatuse liige

Jõelähtme valla kriisikomisjoni põhimäärus

SOTSIAALKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 31.01.2019 korraldus nr 99)

Esimees: 

 • sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain
 • Aseesimees: sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg

Liikmed:

 • lastekaitsespetsialist Rita Hanni
 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
 • sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel

 

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 08.11.2018 korraldus nr 920)

 • esimees: Sirli Steinfeld (haridus- ja kultuurispetsialist);
  aseesimees: Liisi Vesselov (noorsootöö- ja spordispetsialist);

liikmed:

 • Carmen Viherpuu (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja);
 • Priit Põldma (abivallavanem);
 • Terje Linder (finantsjuht);
 • Jüri Paavel (vallavalitsuse liige).

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE MENETLEMISE JA HINDAMISE KOMISJON

(alus: Vallavalitsuse 7. veebruar 2019 nr korraldus nr 135)

 

 • esimees – keskkonnanõunik;

liikmed:

 • sotsiaalvaldkonna abivallavanem, vallavalitsuse liige;
 • keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja;
 • kommunaalmajanduse insener;
 • sotsiaalnõunik.