23.01.18

KOHANIME KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 9.09.2016 korraldus nr 710)

 

Esimees – maanõunik Ülo Laanemets,

Liikmed:

 • planeerimisnõunik           Marica Sepp
 • registripidaja                     Alla Tempel
 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • MMuinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jõelähtme kalmistuvaht         Jaak Saarma

 

Saha kalmistu

Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Saha kalmistuvaht      Jaanus Hiis

 

KRIISIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 3.03.2016 korraldus nr 154) K-709-09.09.2016

 

Esimees: vallavanem Andrus Umboja

Aseesimees: vallavalitsuse liige Teet Sibrits

Liikmed:

 • vallasekretär - Leho Kure
 • kommunaalmajanduse insener - Indrek Mäeküngas
 • keskkonnanõunik - Kristjan Põldaas
 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna juhataja - Carmen Viherpuu
 • Muuga päästekomando pealik - Vjatšeslav Bortnik
 • MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm esindaja - Liis Truubon
 • OÜ Loo Vesi esindaja - Ain Mutli
 • Kaberneeme VPK pealik, Päästeliidu nõukogu esimees - Rait Killandi
 • Kostivere Tuletõrje Seltsi esindaja - Kaupo Luur.

Jõelähtme valla kriisikomisjoni põhimäärus

SOTSIAALKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 04.08.2016 korraldus nr 614)

Esimees: 
 • sotsiaaltöö vanemspetsialist Liivi Vain
Aseesimees: 
 • sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg
Liikmed:
 • lastekaitsespetsialist Laura Kane
 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
 • sotsiaaltööspetsialist Katrin Liiv.
 

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldus nr 681)

esimees: Liisi Vesselov (noorsootöö- ja spordispetsialist);
aseesimees: Carmen Viherpuu (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja);
liikmed:

·         Priit Põldma (abivallavanem);
·         Terje Linder (finantsjuht);
·         Jüri Paavel (vallavalitsuse liige).

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus

Toimetaja: KALEV ALGO