26.02.18

KOHANIME KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 9.09.2016 korraldus nr 710)

 

Esimees – maanõunik Ülo Laanemets,

Liikmed:

 • planeerimisnõunik           Marica Sepp
 • registripidaja                     Alla Tempel
 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • MMuinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jõelähtme kalmistuvaht         Jaak Saarma

 

Saha kalmistu

Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Saha kalmistuvaht      Jaanus Hiis

 

KRIISIKOMISJON

 

Esimees: Andrus Umboja - vallavanem

Aseesimees: Art Kuum - abivallavanem

Liikmed:

 • Leho Kure – vallasekretär
 • Robert Antropov - vallavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni esimees
 • Teet Sibrits – keskkonna –ja kommunaalosakonna juhataja
 • Carmen Viherpuu – haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Ivo Roosimägi – Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
 • Vjatšeslav Bortnik - Põhja päästekeskuse Muuga päästekomando pealik
 • Avo Aljas – Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik
 • Ain Mutli – vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi juhatuse liige
 • Kalev Salvet – elektriettevõtja Loo Elekter AS juhatuse liige
 • Raivo Melsas – soojusettevõtja Adven Eesti AS juhatuse liige
 • Rait Killandi – MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse liige
 • Meelis Oja – MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts juhatuse liige
 • Martin Mäemets – MTÜ Neeme Päästeselts juhatuse liige

Jõelähtme valla kriisikomisjoni põhimäärus

SOTSIAALKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 04.08.2016 korraldus nr 614)

Esimees: 
 • sotsiaaltöö vanemspetsialist Liivi Vain
Aseesimees: 
 • sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg
Liikmed:
 • lastekaitsespetsialist Laura Kane
 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
 • sotsiaaltööspetsialist Katrin Liiv.
 

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldus nr 681)

esimees: Liisi Vesselov (noorsootöö- ja spordispetsialist);
aseesimees: Carmen Viherpuu (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja);
liikmed:

·         Priit Põldma (abivallavanem);
·         Terje Linder (finantsjuht);
·         Jüri Paavel (vallavalitsuse liige).

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus