• Vallaleht Jõelähtme ilmub alates 1996-st aastast.
 • Trükiarv on 3000 eksemplari.
 • Vallaeht on värviline, kuni 12 lehekülge, formaat A3.
 • Vallaleht Jõelähtme ilmub igakuiselt, 12 korda aastas.
 • Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Eesti Posti vahendusel kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse (Eesti Posti registris on kõik postkastid, kuhu on lähiminevikus edatatud kirju, ajalehti vms.). 
 • Jõelähtme valla elanikele on vallaleht tasuta.
 • Kaastööd palume saata aadressile ajaleht@joelahtme.ee
 • Kaastundeavaldused ja õnnitlused saata aadressile ajaleht@joelahtme.ee.
 • Tasuline reklaam saata aadressile myyk@harjuelu.ee
 •  
 • Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202, Harjumaa.
   
 • Vallalehe toimetaja Signe Valdmann,
  tel 60 54 865, 58 437 860,
  e-post: signe.valdmann@joelahtme.ee