« Tagasi

Uute liikluspindade nimetamine Loo, Jägala-Joa ja Ruu külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus

  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Vahe tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 2 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Vahe põik.

 

  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas ja Ruu külas asuvale liikluspinnale nimeks Kubja tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 2 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuvale liikluspinnale nimeks Kubja põik.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 11.12.2017 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla@joelahtme.ee