« Tagasi

Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus
 
  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Pohla tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 2 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Kuremarja tee.
  3. Määrata vastavalt korralduse lisas 3 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Kirsi tee.
  4. Määrata vastavalt korralduse lisas 4 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Kirsi põik.
  5. Määrata vastavalt korralduse lisas 5 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Maasika tee.
  6. Määrata vastavalt korralduse lisas 6 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Vaarika tee.
  7. Määrata vastavalt korralduse lisas 7 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Sõstra tee.
  8. Määrata vastavalt korralduse lisas 8 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Nahkru tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 01.11.2017 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla@joelahtme.ee