« Tagasi

Uue liikluspinna nimetamine Loo alevikus

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus
 
k o r r a l d u s e:
 
1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Kastani tee.
 
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 05.09.2019 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla.tempel@joelahtme.ee