« Tagasi

Taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamise toetamiseks

Jõelähtme Vallavalitsus ootab taotlusi puuetega inimestelt, kes vajavad toetust eluaseme kohandamiseks.

Avatud on Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

 

Jõelähtme vallavalitsus saab käesolevast taotlusvoorust toetust taotleda kuni 4 eluaseme kohandamiseks. Eluaseme kohandamist vajavale puudega inimesele on kohandamine tasuta.

Eluaseme kohandamise taotlemiseks palume esitada vastav taotlus Jõelähtme vallavalitsusele hiljemalt 31.05.2018. Täiendav info: sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg, tel 5064 860 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee

https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#pie