« Tagasi

Tähelepanuks kruusateedel liiklejatele!

TÄHELEPANUKS KRUUSATEEDEL LIIKLEJATELE!

Käesoleva sügise eriti vihmased ilmastikuolud on loonud soodsad tingimused kruuskattega teede lagunemiseks. Sellest tulenevalt on tekkinud vajadus kiireks teede hooldamiseks, mida on valla tellimusel ka mitmetel teedel teostatud. Praktika näitab aga, et kui tee keha on liigniiske, siis tee greiderdamine hoopis lõhub teekatet ning tulemus võib olla vastupidine soovitule.

Eeltoodust tulenevalt püüame kruusateede hooldamist jätkata niipea, kui ilmastikutingimused seda võimaldavad.

Seniks aga liiklejatele kannatlikku meelt, palun valige kruuskattega teedel mõistlik sõidukiirus, et säästa liiklusvahendeid ja teid.

Mõistvale suhtumisele lootes,

Jõelähtme vallavalitsus