« Tagasi

Sügisene ohtlike jäätmete ning eterniidi kogumisring toimub 17. november 2018

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.
Vallavalitsus korraldab sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta.
Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. 
Kogumisauto liigub 17. novembril: 
 • 10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel
 • 10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
 • 10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
 • 11.25–11.45 Maardu külas vana  kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil
 • 11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
 • 12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures
 • 13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)
 • 13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees
 • 14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil
 • 15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all
 • 15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga
 • 16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil
 • 16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
 • 17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsi juures (Uusküla külaplatsi parkimisplatsil)
 
Eterniidi kogumisring toimub ohtlike jäätmete kogumisringist eraldi, kuid samal päeval! Eterniiti saab ära anda tasuta.
Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 60 54 887 või e- posti teel kantselei@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 09.00 kuni 17.00. Etteregistreerimine lõpeb 16. novembril 2018 kell 14.00!
Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita. 
Eterniidiauto peatuskohad ja ajad 17 novembril:
 • 10.00–10.20 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
 • 10.30–10.50 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
 • 11.00- 11.20 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil
 • 11.30–11.50 Kaberneeme külas poe ees
 • 12.15–12.35 Neeme külas poe kõrval platsil
 • 12.55–13.15 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)
 
Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Mailis Virve poole mobiilinumbril 53 056 399