« Tagasi

Sotsiaaltööspetsialisti konkurss

Töö kirjeldus

Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on:

• kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;

• vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

 

Nõudmised kandidaadile:

• sotsiaaltööalane kõrgharidus või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;

• tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

• hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;

• otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;

• B-kategooria juhiluba.

 

Ettevõte pakub:

• võimalusi eneseteostamiseks;

• vaheldusrikast tööd;

• meeldivat kollektiivi;

• koolitusi enesetäiendamiseks.

 

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata Jõelähtme Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 23. veebruariks 2018.

Vaata lisaks ja kandideeri siin

 

Info telefonil 6054 860 või e-postiga pilleriin.kurg@joelahtme.ee