« Tagasi

Sotsiaaltööspetsialist konkurss

Töö kirjeldus

Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on
- kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;
- vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile

- sotsiaaltööalane kõrgharidus või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus sotsiaaltöö alal;
- tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
- ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
- hea pingetaluvus ning suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
- otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;
- B-kategooria juhiluba.

Ettevõte pakub

- võimalust eneseteostamiseks;
- vaheldusrikast tööd;
- meeldivat kollektiivi;
- koolitusi enesetäiendamiseks.

Lisainfo

Avaldus koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata 29. märtsiks 2018 aadressile kantselei(at)joelahtme.ee