« Tagasi

Registreerige lairibaühendusega liitumise soov!

Vaid veerand Jõelähtme valla majapidamisi on teada andnud, et soovib kaasaegset internetiühendust. Õnneks on veel antud aega registreeruda.

Lairibaühendus on valguskaablil põhinev andmesideühendus, mille kaudu saab edastada ülikiireid internetiteenuseid, televisiooniteenuseid, telefoniteenuseid ja palju muud. Valguskaabliühendus on alati piisava läbilaskevõimega ja tulevikukindel. Selle kaudu saab kaasaegseid teenuseid kasutada ka veel aastakümnete pärast.

Hiljem pole võimalik lairibavõrguga liituda – kes ei soovi, jääb ilma!

https://digimaa.ee/kysitlus/