« Tagasi

Pressiteade: Jõelähtme vald nõuab Linnamäe HEJ hoonestusõiguse enampakkumise tingimuste muutmist

Jõelähtme vald nõuab Linnamäe HEJ hoonestusõiguse enampakkumise tingimuste muutmist

Jõelähtme valla ja Eesti Energia vahel sõlmitud hoonestusõiguslepingu kohaselt seati hoonestusõigus Tammi kinnistule hüdroelektrijaama ehitise püstitamiseks ja omamiseks. Hüdroelektrijaama ehitise sihtotstarbeline kasutus saab seisneda vaid hüdroenergiast elektrienergia tootmises. Müügikonkursi tingimustes ei ole pakkujale seatud nõuet, et tal peab olema tegevusluba elektrienergia tootmiseks. Seega saab enampakkumisel osutuda edukaks pakkuja, kellel puudub õigus ja pädevus jätkata Linnamäe hüdroelektrijaamas hüdroenergiast elektrienergia tootmist, so. hoonestusõiguse osaks oleva ehitise sihtotstarbelist kasutust.

Vallavanem Andrus Umboja selgitab, et muul otstarbel Tammi kinnistu kasutus ei ole hoonestusõiguse seadmise eesmärki arvestades lubatud. „Väljakuulutatud tingimustel enampakkumise läbiviimine võib kaasa tuua hoonestusõiguse lepingu olulise rikkumise", lisas Umboja.

Eeltoodust lähtudes nõuab Jõelähtme vald, hoonestatud kinnisasja omanikuna, välja kuulutatud enampakkumise tingimuste muutmist nii, et enampakkumise tingimustesse lisatakse pakkujale täiendavad nõuded elektrienergia tootmise tegevusloa ning veekogu paisutamise kogemuse olemasolu kohta.

Lisainfo:
Andrus Umboja
5150007