« Tagasi

Paberjäätmete liigiti kogumisest

 
 
Paberjäätmete konteinerisse palume koguda vaid puhast lahtist paberjäädet: pakendipapp, kirjapaber, ajalehed ja ajakirjad. Paberjäätmete konteinerisse EI SOBI koguda kommipabereid, toidu- või joogipakendeid, majapidamispaberit, küpsetuspaberit ja muud taolist prügi. Nimetatud jäätmed tuleb koguda pakendite või segaolmejäätmete konteinerisse.
 
Juhul kui paberjäätmete konteinerisse on kogutud sobimatuid jäätmeid, jääb konteiner edaspidiselt tühjendamata ning sellega kaasneb tühisõidu tasu, konteineri sisu käideldakse olmejäätmetena ja lisandub tühjenduse tasu olmejäätmete hinnakirja alusel.
Juhul kui vajate meie abi, nõustamist või lisakonteinerit siis palume pöörduda meie
klienditeenindusse: e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee või helistada telefonil numbrile 6 400 800.
 
Kirja lisast leiate foto paberit koguva pressauto sisust, mis ei vasta eelpool viidatud paberjäätmete liigiti kogumise nõuetele. Antud olukord on tinginud käesoleva teate saatmise Teile. Juhul kui paberjäätmete konteineri sisu on selline nagu fotol, siis pole võimalik neid sorteerida ja palju väärtuslikku materjali jääb seetõttu taaskasutusse suunamata.
Teadaolevalt on Eesti üks 14 liikmesriigist, kus kogutavaid jäätmeid ei võeta piisavalt uuesti kasutusse ja seetõttu võib Eesti Vabariiki ähvardada Euroopa komisjoni poolt määratav prügitrahv, mis võib prognooside kohaselt kujuneda kuni 100 miljoni euro suuruseks.
Kui me suudame senisest paremini kodus ja ettevõtetes tekkivaid jäätmeid liigiti koguda siis kindlasti suudame keskkonnanõudeid täita ja 50% jäätmetest uuesti materjalina kasutusse võtta.
 
Eesti Keskkonnateenused