« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Harju maakond) 15.03.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.03.2017 kirja nr 15-2/17/3777). Õhusaasteluba taotletakse Jõelähtme vallas Maardu külas Maardukivi kinnistul (katastritunnus 24504:003:0101) asuvale lubjakivikarjäärile. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

 

AS TREV-2 Grupp põhitegevusalaks on teede ehitus, muuks tegevusalaks on maavara kaevandamine ja killustiku tootmine. Maardu lõunakarjääris toimub lubjakivi massiivi lõhkamisaukude puurimine, lõhkamine, lubjakivi transport, lubjakivi purustamine, lubjakivi sõelumine erinevate fraktsioonide kaupa, selle ladustamine ning transport karjäärist välja. Lubjakivi killustikku toodetakse kuues erinevas fraktsioonis läbimõõduga 0 kuni 64 mm. Tööaeg karjääris on kell 7:00 kuni 23:00. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel tootmistegevust ei toimu.

 

Keskkonnaamet ootab ettepanekuid kuu aja jooksul e- posti aadressidel pohja@keskkonnaamet.ee ja tatjana.filipjeva@keskkonnaamet.ee . Ettepanekuid võib esitada ka Jõelähtme vallavalitsusele, e- posti aadressile kantselei@joelahtme.ee