« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing 4x4 (registrikood 11340041, aadress Jõe tn 2a-6, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74202 Harju maakond) 04.12.2017 esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 04.12.2017 kirja nr 15-2/17/-3 all). Ettevõte omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/326573, mis on väljastatud Jõelähtme vallas Kostivere alevikus aadressil Urke 7 (katastritunnus 24504:008:1031; 24504:008:1029) asuvale käitisele. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses uue värvikambri ja värvikambri kütteseadme paigaldamisega.

 

Osaühingu 4x4 põhitegevusalaks on mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 45201) ja kaasnevaks tegevusalaks on auru ning konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Tootmisprotsessis teostatakse detailide puhastamist, keevitustöid ja värvimistöid. Ettevõtte tootmisruumide kütmiseks on ettevõttel paigaldatud saepurubriketil töötav katel soojusvõimsusega 0,05 MW. Saepurubriketi prognoositav aastakulu on 20 t/a. Värvikambril                  nr 1 on üks kergekütteõlil töötav põleti soojusvõimsusega 0,255 MW. Kerge kütteõli maksimaalne prognoositav kulu on 10 t/a. Värvikambril nr 3 on üks raskekütteõlil töötav põleti soojusvõimsusega 0,4 MW. Raske kütteõli maksimaalne arvestuslik kulu on 20 t/a. Ettevõte kasutab aastas 12,313 t/a lahusteid, värve ja kõvendeid, mis sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid 4,680 tonni.

 

Võimalikke ettepanekuid või vastuväiteid ootab Keskkonnaamet epostile pohja@keskkonnaamet.ee või aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn kuni 07.01.2018

 

Taotluse materjalid saab alla laadida käesoleva teate juurest.