« Tagasi

Muudatustest rahvastikuregistris

1. jaanuarist 2018 jõustub uus rahvastikuregistri seadus ning üks oluline muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ega ole esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena taotles ruumi omanik inimeste aadressi muutmist. Nii on hetkel nende inimeste elukohaks kohaliku omavalitsuse täpsus ehk lihtsalt Jõelähtme vald. Uue seaduse kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kehtivuse.

Muudatuse eesmärgiks on rahvastikuregistri andmete korrastamine. Kuna elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi (eeskätt erinevate toetuste, teenuste jms taotlemisel nii kohalikult omavalitsuselt kui riigilt), on väga oluline, et enne uue aasta saabumist saaksid rahvastikuregistri andmed korrastatud. Jõelähtme vallavalitsus on olukorrast teavitanud kõiki Jõelähtme valla täpsusega registrisse kantud isikuid kirja teel ning Siseministeerium omakorda rahvastikuregistrisse isiku enda poolt avaldatud e-posti aadressi teel, kuid tagasiside on olnud minimaalne. Siinkohal paneksin veelkord inimestele, kes on rahvastikuregistrisse kantud ruumi omaniku nõudmise tulemusena kohaliku omavalitsuse täpsusega, südamele, et võimalike ebameeldivate tagajärgede vältimiseks vormistage palun korrektne elukoht. See on tegelikkuses seadusest tulenev nõue ja isiku kohustus nii täna kehtiva kui uuest aastast jõustuva rahvastikuregistri seaduse kohaselt. Elukohateate saate esitada vallavalitsusse isiklikult kohale tulles, digiallkirjastamise võimaluse olemasolul läbi riigiportaali eesti.ee või täites vallavalitsuse koduleheküljelt leitava elukohateate vormi ning saates selle koos isikut tõendava dokumendi koopiaga vallavalitsusse posti teel. Juhul, kui inimesel ei ole võimalik omaniku nõusoleku ja üürilepingu puudumisel võimalik esitada oma täpset elukoha aadressi, saab tema elukoha andmed rahvastikuregistrisse kanda kohaliku omavalitsuse algatusel. Selliseid olukordi lahendame erandjuhtudena ning selleks palume vallavalitsusse isiklikult kohale tulla või kontakteeruda vallakantseleiga. Informatsiooni saamiseks seoses elukohateate esitamise ning uuest aastast jõustuva rahvastikuregistri seadusega pöörduge palun vallakantseleisse telefonil 605 4887 või e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.