« Tagasi

Metsades on jätkuvalt tuleoht

Päästeamet teatab, et vaatamata sadanud kergetele hoovihmadele on meie metsades jätkuvalt väga suur tuleoht!

Päästeameti peadirektori käskkirjade alusel on käesoleval ajal kogu Eesti Vabariigi territooriumil keelatud:

 

-              võõras metsas viibimine

-              metsas suitsetamine

-              metsas grillseadme kasutamine

-              metsas küttekoldevälise tule tegemine

-              metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal kuluheina ja roostiku põletamine või muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju

 

Juhime tähelepanu, et tulekolle võib alguse saada nii rasketehnikaga teostatavatest metsatöödest kui jahitegevusest. Metsatööde peatamises saavad initsiatiivi üles näidata ka metsaomanikud ise (sealhulgas RMK), samuti metsafirmad ning metsatöölised. Ka 150-hektarilise Vikipalu põlengu juures, mille arengut murelikult jälgiti, otsides vabatahtlike aktiivist ka abilisi põlengu kustutamiseks, võis mitmes kohas märgata värske raietegevuse jälgi. Seega väärivad võimalikud seosed tulekahju puhkemise ja metsatööde teostamise vahel uurimist.


Lisaks meenutame, et praegusel perioodil kasvatavad paljud linnud ja loomad üles järeltulevat põlve, kutsudes heasoovlikke ja vastutustundlikke metsaomanikke juba pesitsushooaja alguses üles raierahu pidama. Tunnustust väärib eetilisem osa metsandusringkonnast, kes omal initsiatiivil või teavitustöö tulemusel traditsioonilist linnurahu hoiavad ja austavad. Lisaks on metsloomade elutegevus pikaaegse põua tõttu juba niigi raskendatud, seetõttu mõjub igasugune häirimine neile praegusel ajal eriti kahjustavalt.