« Tagasi

Loo aleviku ja Saha küla vahele rajati kergliiklustee

Loo aleviku ja Saha küla vahele rajati kergliiklustee

Laupäeval, 3. juunil kell 15.00 toimub IX Loo laada raames Loo aleviku ja Saha küla vahele rajatud kergliiklustee pidulik avamine.

Loo aleviku keskse sõidutee ja parkla rekonstrueerimisega samaaegselt rajati ka uus kergtee Loo alevikus, Kaare teest kuni Saha küla Lagedi-Kostivere maantee ristmikuni kogupikkusega ca 3,1 kilomeetrit. Samuti rajati uus tänavavalgustus, sadevete kanalisatsioon, uuendati side- ja elektrikaableid. Uue teekatte sai Saha tee lõigus Kaare teest kuni Linnuka teeni. Projekti raames saavad uue lahenduse Loo kooli ja tulevase kaupluse esine parkla ja bussipeatused, kus nüüd on busside, autode ja jalakäijate liiklus eraldatud ja muudetud jalgsi liikumine ohutumaks.

Hankel tegi parima pakkumuse Lemminkäinen Eesti AS summas 1 932 314 eurot.

Tööde maksumusest ligi poole finantseeris vallavalitsus pangalaenuga. Täiendavalt toetas EAS Saha kergliiklustee ehitust meetmest „Linnapiirkonna jätkusuutlik areng" summas 807 714 eurot ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt saadi Saha sõidutee remondiks toetust 100 000 eurot.

Jõelähtme valla suurim asum saab kaasaegse sõidu- ja kergliiklustee ning ohutuma ligipääsu koolile ja asutustele-ettevõtetele.

 

 

Täiendavad küsimused:

Andrus Umboja

Vallavanem

5150007

 

Edastas

Merike Metstak

527 8870