« Tagasi

Lisaruumide konkurss Neeme koolile

NB! Pakkumiste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 20. juulini 2017.

Jõelähtme vallavalitsus kuulutab välja konkursi ajutiste lisaruumide rentimiseks Neeme koolile.


Ajavahemikul 20.08.2017-12.06.2018 vajab Neeme kool ühte klassiruumi ja söögisaali, koos köögi kasutamise võimalusega.

Maksimaalne kaugus koolimajast kuni 300 meetrit, ruumid peavad vastama kehtivatele tervisekaitse nõuetele.
Täpsemad tingimused- http://joelahtme.kovtp.ee/, lisainformatsioon: priit.poldma@joelahtme.ee, tel. 60 54 882.

 

Allkirjastatud pakkumised palume esitada hiljemalt 17. juuliks 2017 e-posti aadressile: kantselei@joelahtme.ee või paberkandjal

märgusõnaga „Neeme kool" Jõelähtme vallavalitsuse kantseleisse (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74 202).

Vaata lisaks tingimusi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/12912436?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052013012?leiaKehtiv