« Tagasi

Lähenevad Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste tähtajad

Läheneb Mittetulundustegevuse toetuse taotluste tähtaeg

Traditsiooniliselt ootab vallavalitsus 1. novembriks mittetulundustegevuse toetuse taotlusi.

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud (sh. külaseltsid) ja sihtasutused.
Taotluse blanketid ja toetamise korra leiate- http://joelahtme.kovtp.ee/toetused

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läheneb Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluste tähtaeg

Traditsiooniliselt ootab vallavalitsus 5. novembriks Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotlusi.

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Taotluse blanketid ja toetamise korra leiate- http://joelahtme.kovtp.ee/toetused