« Tagasi

KUIDAS SAADA TOETUST ARHEOLOOGIAMÄLESTISTE HOOLDAMISEKS?

Harjumaa on rikas  arheoloogiamälestiste poolest,   Jõelähtme vallas on  348 arheoloogiamälestist-kivikalmed, kultusekivid, asulakohad ja muistsed  põllud. Muinsuskaitseametilt on võimalik taotleda  mälestise hooldamiseks toetust.

Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri - register.muinas.ee.

Arheoloogiamälestiste puhul on võimalik saada toetust:

 

1. hooldamiseks (sh võsa j puude eemaldamine);

2. infostendide paigaldamiseks;

3. uuringute (päästekaevamised) teostamiseks

Hooldustööde ja infotahvlite paigaldamise toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt jooksva eelarveaasta 30. aprilliks

- Arheoloogiamälestiste uuringute (päästekaevamised) taotluste tähtajad on jooksval eelarveaastal vastavalt: 

31. märts, 30. juuni ja 30. september.

 

Kultuurimälestise omanikule või valdajale taotluse vorm on leitav  http://muinas.ee/toetused/arheoloogiamalestised.

 

Ly Renter

Muinsuskaitseamet